Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto på kontaktledningar

Kontaktledning

Den årliga entreprenadvolymen för kontaktledningsarbeten är 500 miljoner kronor baserat på entreprenadkostnaden. Vi har kartlagt potentialen för ökad produktivitet och samlat ett antal initiativ i ett produktivitetsprogram.

Kontaktledningsarbetena genomförs i samband med både upprustning av befintlig anläggning och byggande av ny anläggning. Underhållet innebär i huvudsak årlig kontroll av geometrin, och vid avvikelser innebär det justering till rätt geometri. Detaljer kontrolleras samtidigt så att åldring och utmattning inte riskerar anläggningens driftsäkerhet.

Programmet fokuserar framför allt på kort- och medellång sikt och innehåller fem huvudinitiativ. Utifrån dessa huvudinitiativ ser vi möjligheter till en ökad produktivitet på 10–15 procent som en engångseffekt och att det kommer att bidra till en långsiktig utveckling på 2–3 procent per år.

Kortfattat beskrivet innebär initiativen följande:

  • Förbättra planeringen. Säkra en grundfinansiering och förenkla planeringsprocessen.
  • Samla kontaktledningsarbeten till ett nationellt projekt, för att samla kompetenser, effektivisera genomförandet och för att bättre nyttja leverantörsmarknaden.
  • Förbättra projekteringsprocessen. Utveckla ett tydligt material, verktyg och tydliga samarbetsprocesser.
  • Arbeta med aktiv leverantörsutveckling, för att öka produktiviteten i genomförandet.
  • Trimma tekniska krav och föreskrifter, för att skapa effektiviseringsvinster med bibehållen kvalitet och funktion.