Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Närbild på kontaktledning.

Foto: Stefan Bratt

Kraftförsörjning

Den årliga entreprenadvolymen för arbeten med kraftförsörjning är cirka 460 miljoner kronor. Vi har kartlagt potentialen för ökad produktivitet och samlat ett antal initiativ i ett produktivitetsprogram.

Kraftförsörjning omfattar den icke linjebundna kraftförsörjningen mellan kraftleverantör och kontaktledning. Produktkategorin är av seriekaraktär, dvs. en kategori där Trafikverket regelbundet bygger med liknande funktion. Kategorin kännetecknas av ett antal större projekt årligen med en sammanlagd årlig entreprenadvolym på cirka 400 miljoner SEK. Största andelen av kostnaderna är elkraftsystem, mindre del är hus och mark. Underhållskontrakten är ca 60 Mkr/år för hela landet.

Programmet fokuserar framför allt på kort- och medellång sikt och innehåller fyra huvudinitiativ. Utifrån dessa huvudinitiativ ser vi möjligheter till en ökad produktivitet på över 15 procent som en engångseffekt och att det kommer att bidra till en långsiktig utveckling på 2–3 procent per år.

Kortfattat beskrivet innebär initiativen följande:

  • Förbättra planeringen: Förbättra långsiktiga planeringen så investeringen kan göras i tid, klarställ förutsättningar så mark för bygget finns tillgänglig vid projektstart.
  • Genomförande: Paketera upphandlingar i entreprenadområden och större volymer för omformarstationer men även mindre stationer såsom kopplingscentraler och fördelningsstationer, standardisera mindre stationer.
  • Ny teknik och metoder: Optimera avhjälpande och förebyggande underhåll, tillåta materialprisindex och valutaklausuler, optimera informationsöverföringen från anläggningarna till eldriftcentralen, tillåta kylning av transformatorer med andra kylarter.
  • Reviderade regelverk: Förenkla och funktionsanpassa kraven i styrdokument i t.ex. BVS, anpassa kraven på brandsläcknings- utrustning till faktiskt behov.