Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Markbyggnad

Arbeten med markbyggnad har en årlig entreprenadvolym på cirka 6 miljarder kronor. Vi har kartlagt potentialen för ökad produktivitet och samlat ett antal initiativ i ett produktivitetsprogram.

Markbyggnad är en unik produkt beroende på att förutsättningarna varierar från projekt till projekt. I markbyggnad ingår röjnings- och rivningsarbeten, jord- och bergschakter, bankfyllningar med jord och berg, obunden överbyggnad (bergkrossmaterial), asfaltsbeläggningar, grönytor och planteringar, ledningar, brunnar och trummor. Kostnad för material och arbete varierar och är beroende på konkurrenssituation, lokala omständigheter, tillgång på material och transporter.

Programmet fokuserar framför allt på kort- och medellång sikt och innehåller fem huvudinitiativ. Utifrån dessa huvudinitiativ ser vi möjligheter till en ökad produktivitet på över 2-4 procent som en engångseffekt och att det kommer att bidra till en långsiktig utveckling på 2–3 procent per år.

Kortfattat beskrivet innebär initiativen följande:

  • Reviderade regelverk: Minska projekteringstiden genom att avveckla systemhandling för mindre projekt, undvika merarbete genom ökad användning av sprängsten utan ytterligare krossning i obundna lager och förbättra packning av obundna lager för tunnare överbyggnad med bibehållen kvalitet.
  • Förbättra i totalentreprenad: Optimera granskningsprocessen genom att avsätta tid för projektering av bygghandling i TE och minska behovet av mätare i TE genom att avveckla mängdförteckning av VA-delar.
  • Förbättra i utförandeentreprenad: Minska projekteringskostnader genom att ta fram fler typritningar och förenkla arbete med mängder genom tydligare och mer standardiserade underlag till mängdförteckningar.
  • Ny teknik och metoder: Strategiskt underhåll av dräneringstrummor för minskade bortspolningar och undvika överpris för mängder genom noggrannare markmodell framtagen genom laserskanning.
  • Övrigt upphandling: Förekom tvister med ledningsägare genom förbättrade rutiner för att teckna avtal, utnyttja mer fördelaktiga driftkontrakt för slitlager även vid investeringsprojekt och sätta entreprenadgränser utifrån arbetsmoment.