Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Signal

Arbeten med signal har en årlig entreprenadvolym på 1 000 miljoner kronor. Vi har kartlagt potentialen för ökad produktivitet och samlat ett antal åtgärder i ett produktivitetsprogram.

Signalställverk är en produkt av seriekaraktär, det vill säga en produktkategori som Trafikverket regelbundet bygger och installerar med liknande utformning. Reinvesteringar som gjorts i signalställverk de senaste 20 åren har först och främst varit drivna av brist på reservdelar, säkerhetsskäl samt observerat svagt fysiskt skick. Övriga parametrar som varit en viktig orsak till reinvestering var att man bedömt att det saknats kompetens för att fortsätta driva ett system eller en specifik individ, stor felintensitet eller stor andel tid med störning, reinvestering i omgivande anläggning eller övriga skäl

Programmet för signal innehåller fyra huvudinitiativ. Genom att arbeta enligt dessa huvudinitiativ kan vi möjliggöra en ökad produktivitet på 11-18 procent som en engångseffekt, och en långsiktig utveckling på 2–3 procent per år.

  • Förbättra planering: Informera och utbilda om signaltidplaner i syfte att säkerställa kvaliteten på projekten.
  • Förbättra genomförande: Uppdatera/ta fram stommar och standardritningar och få en nationell samsyn kring deras tillämpning, förtydliga funktionskrav på beställda anläggningar och standardisera framtagandet av AKJ samt förbättra kvalitetssäkring av projektering hos leverantören genom att införa handledning för interngranskning.
  • Ny teknik och metoder: Införa digitala signaturer istället för manuell hantering av ritningar, förbättra eller ersätta projekteringsverktyget Patcy och säkerställ upphandling av optimal balistyp (ATSS / BT).
  • Regelverk: Uppdatera regelverken inom signalområdet med hänsyn till ny teknik och förenkla godkännandeprocessen för att korta ner ledtiderna.