Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Människor som anlägger järnväg.

Foto: Mikael Ullén

Spår- och slipersbyten

Den nationella spårbytesplanen har en årlig entreprenadvolym på cirka 800 miljoner kronor. Vi har kartlagt potentialen för ökad produktivitet och samlat ett antal åtgärder i ett produktivitetsprogram.

Spår och sliprar är produkter av seriekaraktär, det vill säga en produktkategori som Trafikverket regelbundet bygger och utbyter med liknande utformning. Underhållet innebär i huvudsak spårriktning, utbyte av isolerskarvar, yttersträngsbyten samt rälsslipning. Underhålls- och utbytestakten i dagsläget innebär att anläggningen måste utnyttjas längre än den tekniska livslängden vilket kan ge effekter på anläggningens driftssäkerhet.

Programmet innehåller sju huvudinitiativ på i huvudsak kort och medellång sikt. Utifrån dessa ser vi möjligheter till en ökad produktivitet på över 10 procent som en engångseffekt. Vi ser också att det kommer att bidra till en långsiktig produktivitetsutveckling på 2–3 procent per år.

Kortfattat beskrivet innebär initiativen följande:

 • Nationell planeringsgrupp
  Optimera planeringen samt säkerhetsställa en finansiering på 3-5 år vilket är en viktig förutsättning för uppfyllande av åtgärderna
 • Förtydligande av uppdrag och budget
  Tydligt definiera vad som ingår i uppdragen. Tillämpa successivanalys samt expertkunskap redan i budgetarbetet.
 • Skapa erfarenhetsforum/nätverk för spår och sliperbyten
  Förbättra samt förenkla erfarenhetsåterföringen.
 • Disponibel tid i spår
  Möjliggöra rullande avstängningar (vid dubbelspår), alternativt helavstängningar. Skapa flexiblare banarbetsplanering samt bättre samarbete med tågoperatörer.
 • Effektivare omhändertagande och återanvändande av begagnat material.
 • Optimera slipersortimentet
  Teknisk analys av dimensionering på betongsliprar inklusive befästning samt föreslå ny standard
 • Samordning av teknikslag & paketering av projekt
  Ökade volymer på upphandlat materiel samt paketering av uppdrag