Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sprickor i mittgrenen på en alfaltsväg.

Foto: Kristoffer Karlsson

Tjälsäkring och bärighet

Varje år utförs medelstora och mindre projekt inom tjälsäkring med en sammanlagd entreprenadvolym på cirka 1 miljard kronor. Vi har kartlagt potentialen för ökad produktivitet och samlat ett antal åtgärder i ett produktivitetsprogram.

Normalt sett utförs åtgärder för en beräknad livslängd på cirka 20 år. Framför allt påverkas livslängden av klimat, trafikmängd och trafikens tyngd och spårbundenhet. Behovet av åtgärder visar sig genom nedbrytning, orsakad av bärighetsbrist och tjäleffekter. De vanligaste åtgärderna är förstärkning med bundet eller obundet material, utbyte av överbyggnad, tjälutskiftning, armering, dräneringsåtgärder och trummor.

Vi har utvecklat ett program för den produktivitetsförbättring vi har identifierat inom den här produktkategorin. Programmet fokuserar framför allt på kort och medellång sikt och innehåller sex huvudinitiativ. Utifrån dessa huvudinitiativ ser vi möjligheter till en ökad produktivitet på 10–15 procent som en engångseffekt. Vi ser också att det kommer att bidra till en långsiktig produktivitetsutveckling på 2–3 procent per år.

Kortfattat beskrivet innebär initiativen följande: 

 • Förbättra planering och finansiering
  Säkra en långsiktig och stabil finansiering och säkerställ tid för planering.
 • Förbättra projekteringen
  Utveckla och anpassa uppdragsbeskrivningen och skapa en obligatorisk projektörsutbildning.
 • Utveckla och renodla regelverk
  Utveckla, renodla och förenkla regelverk, krav och föreskrifter. Skapa en samlande handbok för förstärkningsobjekt och trimma tekniska riktlinjer.
 • Höj intern samordning och kompetens
  Tillsätt ett implementeringsteam med uppgift att samordna och sprida kompetens mellan regioner och verksamhetsområden.
 • Bättre affärer
  Utveckla funktionskrav vid totalentreprenader. Optimera paketering av objekt och projektering. Skapa en värderingsmodell för alternativa lösningar. Skapa förutsättningar för fler aktörer.
 • Förbättra uppföljning och styrning av kvalitet
  Standardisera kontroll- och kvalitetsplaner. Öka närvaro och kontroll på plats. Skapa organisation och rutiner för kvalitetsuppföljning under garantitiden.