Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Rallare som arbetar med räls.

Foto: Mostphotos.com

Underhållskontrakt järnväg

Drift- och underhållskontrakt för järnväg har en årlig entreprenadvolym på cirka 1,5 miljarder kronor. Vi har kartlagt potentialen för ökad produktivitet och samlat ett antal åtgärder i ett produktivitetsprogram.

Basentreprenad underhåll järnväg är den produkt som säkerställer järnvägens behov av ett basunderhåll. Typiska tjänster i basentreprenaderna är besiktningar, förebyggande- och avhjälpande underhåll, samt vintertjänster. Kontrakten innehåller teknikområdena Bana, El, Signal och Tele.

Produktivitetsprogrammet innehåller tio huvudinitiativ för att möjliggöra en långsiktig produktivitetsutveckling på 15 procent.

  • Förbättrad konkurrenssituation genom att arbeta bort inträdeströsklar.
  • Öka det förebyggande underhållet genom att förbättra de faktorer som påverkar.
  • Förbättra tider i spår genom ett arbetssätt som tar större hänsyn till behovet av tider för underhållsarbeten vid planering av kapacitetsutnyttjandet samt tydligare beskriver tillgängliga tider.
  • Ökad kalkylerbarhet genom att förbättra kvaliteten på anläggningsdata och en tillämpning av anpassade ersättningsformer införs.
  • Införa verktyg för systematisk underhållsplanering (integrerat underhållssystem) för att kunna styra mot rätt underhållsåtgärder.
  • Skapa tydlighet kontraktsformen i avseende på funktionsåtagande genom att se över omfattningen i nuvarande kontraktsmodell för att säkerställa att mätetalen samt regleringsfaktorer är tillräckligt tydliga.
  • Förbättra/förtydliga ersättningsformen genom att öka tydligheten i riskfördelningen mellan entreprenör och beställare. Användning av bonus/viten sker endast där entreprenören kan påverka utfallet.
  • Förbättrad paketering genom en djupare analys utav en optimal paketering utifrån beskrivna kriterier. Huvudkriterierna är marknadsaspekten och förutsättningar för effektiv produktion.
  • Minska kostnadsdrivarna genom att se över rutinen för revision och införande av krav, se över inställelsetiden vid felavhjälpning samt kraven vid felavhjälpning, och ha en förbättrad framförhållning i åtgärdsplaneringen för tillkommande arbeten.
  • Utvecklade vintertjänster genom att åstadkomma en tydligare kravbild, en rimligare riskfördelning mellan beställare och entreprenör samt en förbättrad kalkylerbarhet.