Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg- och broräcken

Arbeten med väg- och broräcken har en årlig entreprenadvolym på 600 miljoner kronor. Vi har kartlagt potentialen för ökad produktivitet och samlat ett antal åtgärder i ett produktivitetsprogram.

Räcken sätts såväl i nyproduktion som i riktade satsningar för att kunna behålla eller höja hastighetsgränser. I underhållet ligger ett vidmakthållande av funktionen, vilket i praktiken är att laga påkörda räcken, kontrollera linspänning och justera räckenas läge i fråga om höjd och lutning. Övrigt underhåll är mycket litet.

Programmet fokuserar framför allt på kort och medellång sikt och innehåller fem huvudinitiativ. Utifrån dessa huvudinitiativ ser vi möjligheter till en ökad produktivitet på över 15 procent som en engångseffekt. Vi ser också att det kommer att bidra till en långsiktig utveckling på 2–3 procent per år.

Kortfattat beskrivet innebär initiativen följande:

  • Förbättra planeringen: Bättre planering av arbeten för en jämnare beläggning över året
  • Förbättra projekteringen: Riktlinje för val av räckestyp som styrande input i projektering (också kallad teknisk styrning)
  • Genomförande: Bibehålla funktionen av linräcken efter påkörning med hjälp av galge och sidomarkeringsskärm (X3:or)
  • Kompetent beställare och bransch: Höja kompetensen hos projektörer, reparatörer, montörer och besiktningsmän genom att i upphandlingarna kräva kompetensbevis även vid projektering, reparation och besiktning och säkerställa en kunskapsöverföring mellan olika generationer.
  • Ny teknik / reviderade regelverk: Slopa halvljusreflexerna och istället behålla helljusreflexer, anpassning till kontinental räckesstandard genom att införa en ny räckeshöjd, anpassning till kontinental räckesstandard genom att sänka förzinkningskrav, ta fram ett nytt slänträcke som klarar av branta slänter och slopa undergjutning och partiell målning av broräckesståndare.