Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vägbeläggningsarbete.

Foto: Mostphotos.com

Vägbeläggning

Varje år utförs både stora och små projekt inom vägbeläggning med en sammanlagd entreprenadvolym på cirka 3 miljarder kronor. Vi har kartlagt potentialen för ökad produktivitet och samlat ett antal åtgärder i ett produktivitetsprogram.

En vägbeläggning kan hålla upp till 20 år på lågt trafikerade vägar. Framför allt påverkas livslängden av beläggningstyp, trafikmängd, trafikens tyngd och spårbundenhet samt av objektspecifika egenskaper som vägkroppens bärighet och konstruktion. När beläggningen börjar bli sliten bildas spår eller sprickor i den. Det åtgärdas med ett nytt slitlager. Ibland behöver flera lager i vägkroppen förnyas för att vägens geometri och bärighet ska förbättras.

Programmet fokuserar framför allt på kort och medellång sikt och innehåller sex huvudinitiativ. Utifrån dessa huvudinitiativ ser vi möjligheter till en ökad produktivitet på 10–15 procent som en engångseffekt. Vi ser också att det kommer att bidra till en långsiktig utveckling på 2–3 procent per år.

Kortfattat beskrivet innebär initiativen följande:

 • Förbättra planering och upphandling
  Säkra en långsiktig och stabil finansiering genom att standardisera affärsupplägg.
 • Optimera val av beläggningsåtgärd
  Kommunicera tydliga riktlinjer, beslutskriterier och standardisera beräkningsverktyg för val av beläggning.
 • Förbättra uppföljning och styrning av utförandet
  Förstärk fokuseringen på och säkerställ kvaliteten i utförandet genom att öka närvaron på plats, skapa kvalitetsincitament för entreprenörer att konkurrera med samt genom aktiv leverantörsutveckling.
 • Utveckla regelverken genom att renodla kraven
 • Höj samordning och kompetens
  Tillsätt ett implementeringsteam med uppgift att samordna och sprida kompetens mellan regioner och verksamhetsområden.
 • Skapa rutiner för att leda om trafik
  Optimerar de samhällsekonomiska aspekterna och möjliggör ett effektivare utförande och en säkrare arbetsmiljö.