Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Personer i en skylift som underhåller järnväg.

Foto: Göran Fält

Mätning och resultat

I Trafikverkets årsredovisning redovisas produktivitetsutvecklingen inom det egna ansvarsområdet. Informationen på den här sidan kompletterar den redovisningen. Här finns även faktablad om mätning och resultat.

Trafikverket är en stor beställare och vårt agerande påverkar hela branschen. Vår ambition är att bidra till en utveckling av såväl anläggningsbranschen som produktiviteten.

2012–2015 genomfördes ett förändringsarbete med syftet att skapa förutsättningar för ökad produktivitet och innovation. Det långsiktiga målet är att öka produktiviteten i Trafikverkets andel av den upphandlade anläggningsmarknaden med 2–3 procent per år. Som en viktig del i produktivitetsarbetet arbetar vi med att utveckla uppföljningen inom området och vi mäter löpande effekterna av såväl vårt förändringsarbete som vårt samlade agerande. Mätningar gjorda 2012–2015 indikerar att vårt samlade arbete gett effekt. För mer information se faktabladen nedan. Då arbetssätten har arbetats in i verksamheten mäts inte längre förändringarna gentemot tidigare arbetssätt men arbetet fortgår med ständiga förbättringar och ytterligare implementation inom valda områden.

Faktablad

Trafikverkets produktivitetsindikatorer

De viktigaste indikatorerna för mätningen 2012–2015 var de som följde vår tillämpning av affärsformer och ersättningsformer samt de som mätte framförhållningen i vår planering och framdriften i våra projekt.

Faktablad om Trafikverkets produktivitetsindikatorer (pdf-fil, 674 kB)

Mätning av frigjorda medel

Trafikverket har redovisat frigjorda medel som en effekt av vårt arbete med beställarrollen och våra nya arbetssätt. Under perioden 2012–2015 har cirka 5 miljarder kronor frigjorts, vilket innebär att de uppsatta målen är uppnådda. De medel som frigjorts har gått tillbaka till verksamheten.

Faktablad om frigjorda medel (pdf-fil, 577 kB)

Uppföljning av avslutade kontrakt

Trafikverket gör årligen en samlad uppföljning av våra infrastrukturprojekt och dess entreprenadkontrakt. Syftet är att följa hur projekt och kontrakt fortlöper, att få kunskap om vad som påverkar under genomförandet samt vilka förbättringar som behöver genomföras i verksamheten.

Faktablad om uppföljning av avslutade kontrakt (pdf-fil, 497 kB)