Skyltfonden – för trafiksäkerhet - Trafikverket

Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skyltfonden – för trafiksäkerhet

Innovativa projekt som stärker trafiksäkerheten i vägtrafiken kan ansöka om medel från Skyltfonden. Den är öppen för alla förutom Trafikverksanställda.

Trafiksäkerhet – vad menar vi med det?

"Det långsiktiga och övergripande trafiksäkerhetsmålet är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av en trafikolycka. Trafiksäkerhetsmålet utvärderas med hjälp av ett antal indikatorer kopplade till exempelvis hastighet, nykterhet, säkra vägar och fordon. Dessa indikatorer mäts kontinuerligt för att ge återkoppling av åtgärders effekter och för att stimulera förbättringar och nya effektiva insatser".

Skyltfonden bildades hösten 1988. Pengar till Skyltfonden kommer från avgifter för personliga fordonsskyltar. För närvarande finns cirka 14 000 personliga skyltar ute i trafiken.

Sedan januari 2009 hanterar Transportstyrelsen försäljningen av personliga skyltar.
Registreringsskylt och bevis på Transportstyrelsens webbplats

Skyltfondens medel ska användas främst till att stödja projekt inom trafiksäkerhetsområdet. Skyltfonden är ett komplement till de traditionella forskningsfonderna och vi strävar efter att resultaten ska vara tillämpningsbara och tydliga för trafikanterna. Projekten ska snabbt komma trafikanterna till nytta, och tidsplanen för varje projekt bör inte överstiga två år.

Skyltfonden medger inte medel för patentkostnader eller marknadsföring, och inte heller för redan slutförda arbeten.

Skyltfonden medger inte medel till sökande med registrerade obetalda skatteskulder. Detta kontrolleras genom avstämning med Kronofogden.

Exempel på ämnen vi gärna ser ansökningar om

Skyltfonden tar gärna emot ansökningar från trafiksäkerhetsprojekt som undersöker hur de verktyg som finns för kvalitetssäkring av vägtransporter används (i hela eller delar av kedjan).

Exempel på dessa verktyg är alkolås – för att förhindra alkoholförekomst, ISA – stöd för hastighetshållning, Eco-driving – minskar miljöutsläpp, skapar jämnare flöden, får effekt på hastigheter samt ISO39001 – certifieringsverktyg. Går det att hitta nya smarta verktyg för att få trafiksäkrare vägtransporter?

Inblandade aktörer i "en kedja" kan vara mottagare av varan/tjänsten (slutkunden), tillhandahållaren (ordermottagaren), speditören (organiseraren) och utföraren (åkeriet el motsvarande).

Ovanstående är förslag och utesluter inte andra områden.

Exempel på tidigare temaområden (pdf-fil, 71 kB, öppnas i nytt fönster)

Ansökningstidpunkter är senast 1 mars och 1 oktober varje år.

Ansökan ska vara skriven på svenska.