Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikverkets uppdrag

Trafikverkets uppdrag är att ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. Läs mer om vårt regeringsuppdrag.

Trafikverkets vision är att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt.

Det innebär i praktiken att transportsystemet ska fungera för alla – både medborgarna och näringslivet. När det är enkelt att ta sig till jobb och skola, träffa släkt och vänner, resa på semester och göra affärer, så underlättas livet i Sverige. Vi vill bidra till ett miljövänligt transportsystem, som i största möjliga utsträckning bidrar till ökad hälsa. Och med nollvisionen som ledstjärna arbetar vi för att ingen ska omkomma eller skadas i trafiken.

Ett tillgängligt Sverige

Vi ska vara med och bygga ett tillgängligt Sverige. Det skapar förutsättningar för hållbar tillväxt och välfärd, som utvecklar och stärker samhället. Till exempel kan både stad och landsbygd utvecklas när transportmöjligheterna är anpassade till människors behov. Regioner kan utvidgas och utvecklas när arbetspendlingen fungerar. Resor och transporter blir effektivare när vi har ett helhetsperspektiv och utnyttjar alla trafikslag tillsammans.

Nationell plan

Den nationella planen beskriver hur transportsystemet ska utvecklas och hur de medel som är avsatta till infrastrukturen ska fördelas. I samverkan med regioner, kommuner och andra aktörer ska vi se till att använda de pengarna klokt.

Vi måste hela tiden utmana oss själva att tänka annorlunda – kan vi med enkla åtgärder använda transportsystemet smartare och se till att det som finns fungerar bättre? En liten åtgärd kan skapa stora fördelar. Det gör vi innan vi bygger om eller bygger nytt. Bara i sista hand överväger vi större nyinvesteringar. Då kan vi skapa maximal samhällsnytta till minsta möjliga kostnad.

Vi vill tänka nytt och tänka vidare, men vi gör det inte ensamma. För att kunna skapa ett samhälle där resor och transporter fungerar för alla, arbetar vi i nära dialog och samverkan med andra aktörer i samhället. Tillsammans kan vi underlätta livet i Sverige. Det är hållbar samhällsutveckling i praktiken.