Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Resenärer vid Korsvägens hållplatser och Gothia Towers i Göteborg. Foto: Kasper Dudzik

Attraktiva och klimatsmarta transporter i städer

Trafikverket ansvarar för delprojektet Attraktiva och klimatsmarta transporter i städer, ett delprojekt som ingår i det nordiska ordförandeskapsprojektet Hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart mobilitet.

Sverige är ordförande i Nordiska ministerrådet 2018. Som en del i ordförandeskapet har Energimyndigheten fått i uppdrag att leda projektet Hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart mobilitet där Trafikverket ansvarar för delprojektet Attraktiva och klimatsmarta transporter i städer.

Attraktiva och klimatsmarta transporter i städer

Delprojektet Attraktiva och klimatsmarta transporter i städer pågår under perioden 2018-2020 och innebär att de nordiska länderna samarbetar och byter erfarenheter för att hitta lösningar för laddning av elfordon och skapa attraktiva och klimatsmarta transporter i städer.

De nordiska länderna delar behovet av att minska utsläppen från transportsektorn och att skapa hållbara städer. Allt fler nordiska medborgare bosätter sig i städer och i stadsregioner. Det begränsade utrymmet i städer behöver användas effektivare och erfarenheter, kunskaper och nya lösningar behöver tas tillvara för att möta de utmaningar som urbaniseringen medför.

Arrangera dialogmöten och byta erfarenheter

Delprojektets syfte är att arrangera dialogmöten och byta erfarenheter mellan de nordiska länderna om hur vi skapar förutsättningar för attraktiva, hållbara och klimatsmarta transporter i städer och stadsregioner. Det handlar exempelvis om gång-, cykel- och kollektivtrafik och andra mobilitetstjänster som görs möjliga genom delningsekonomin och god citylogistik.

Delprojektet ska även visa på erfarenheter av att samverka över gränser, jämställdhet och social inkludering samt ställa samman och sprida rekommendationer och slutsatser.