Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Barn som går på gata i stad, fotograferade i kvällsljus

Arena för transporteffektiv stadsmiljö

Arenan transporteffektiv stadsmiljö är ett forum som ska bidra till att transportsektorn når klimatmålen 2030 och 2045. Genom ökad kunskap om åtgärder som ger klimatnytta i städer kan genomförandetakten öka. Arenan arbetar med olika nätverk.

Arenan för fossilfri tillgänglighet och transporteffektivitet riktar sig till aktörer inom offentlig eller privat verksamhet i städer och tätbebyggda områden. Du kan vara verksam inom samhälls- och transportplanering eller i en tranportintensiv verksamhet.

Arenan fokuserar på följande kunskapsområden under 2020–2022:

 • hållbar stadsutveckling
 • mobility management
 • parkeringsreglering
 • godstransporter och logistik
 • delade fordon och digitalisering.

Arenan verkar främst genom etablerade klimatnätverk i hela landet, men kan också erbjuda aktiviteter för en bredare grupp. Fokus är på aktörer i städer, då städerna står för en stor del av klimatpåverkan och har stor potential till mer effektiva transporter. Där finns det också bättre möjligheter att klara vardagen utan egen bil.

Arenan arbetar med:

 • Kunskapsuppbyggnad: om hur omställningen till ett transporteffektivt samhälle kan gå till. Vi sammanställer och sprider kunskap och erfarenheter från aktörer som genomfört insatser.

 • Vägledning: bidra till att underlätta ett genomförande, till exempel genom att identifiera hinder och lösningar, potentialer och möjligheter.

 • Att underlätta samverkan mellan aktörer för att skapa projekt och genomföra åtgärder.

Arenan finansierar inte projekt, men kan visa på olika finansieringsmöjligheter. Trafikverkets portföljer i forskning och innovation kan vara intressanta i sammanhanget. Medel för att genomföra åtgärder i städer kan sökas via stadsmiljöavtal, där ingår också motprestationer. Som motprestation ska kommunen eller regionen åta sig att genomföra andra åtgärder än den som stöd söks för som bidrar till ökad andel hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande.

Webbinarium med presentation av Arena transporteffektiv stadsmiljö

Datum: 10 september, klockan 13.00–14.30. Exempel på nätverk som bjuds in:
Klimatkommunerna, Fossilfritt Sverige, Klimat 2030 VG ställer om, Klimatsamverkan Skåne, Energikontoren och Klimatomställning Norra Sverige.

Digital matchmaking inom fem kunskapsområden

Hålls i anslutning till Grönt Ljus 2030, transportsektorns resultatkonferens för klimatmålet.
Datum: 22 september, starttid tidigast 14.45 och senast 15.00. Meddelas i kallelse.

 • Cykelplanering leds av Henric Storswedh, Trafikverket och Caroline Mattsson, Trivector
 • Mobility Management leds av Camille Delepierre, Trafikverket och Caroline Ljungberg-Toulson, Trivector
 • Gröna resplaner leds av Tobias Malmgren, Trafikverket och Michael de Lange, Trivector
 • Delade fordon som bil och cykelpooler leds av Per Schillander, Trafikverket och Anna-Klara Ahlmer, Trivector,
 • Citylogistik leds av Christer Strömberg, Trafikverket och Anna Clark, Trivector

Anmälan är öppen till 15 september. Använd länken "Anmälan" för att anmäla dig, välj ett ämne!
Anmälan

Webbinarium om kunskapsområde parkeringsreglering

Datum: 4 november, klockan 9.00–11.00

Webbinarium om kunskapsområde gods och logistik

Datum: 10 december, klockan 9.00–11.00