Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Man står på en cykelväg och spänner fast sin cykelhjälm på huvudet

Främjande av cykel

I dialog med cykelorganisationerna ska Trafikverket föreslå hur arbetet med tillgänglighet för cykel kan utvecklas när nya vägar byggs eller de befintliga byggs om. Uppdraget redovisas den 1 november.

I regleringsbrevet för 2021 fick Trafikverket i uppdrag att beskriva hur vi arbetar med samverkan, planering och genomförande av åtgärder som leder till att fler väljer cykel som transportmedel, samt hur tillgänglighet för cykeltrafikanter beaktas vid ombyggnation av vägar och införande av mötesseparering.

I uppdraget ingår att i dialog med cykelorganisationerna föreslå hur arbetet med tillgänglighet för cykel vid om- och nybyggnation kan utvecklas.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 november 2021.