Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

rött flöte och fiskelina i vattnet

Foto: Christina Mattila

Sex myndigheter för en fossilfri transportsektor

Energimyndigheten ansvarar för regeringsuppuppdraget SOFT och Trafikverket, Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys och Transportstyrelsen deltar i arbetet.

SOFT står för Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet. Omställningen står på tre ben – ett mer transporteffektivt samhälle, energieffektivare fordon och farkoster, samt högre andel förnybara drivmedel i transportsektorn.

Den strategiska planen innehåller åtgärder och förslag som behöver påbörjas de närmaste åren och som ska bidra till att två mål uppfylls:

  • växthusgasutsläppen från transportsektorn ska minska med minst 70 procent mellan 2010 och 2030
  • klimatneutralitet ska nås senast 2045.

Exempel på arbeten inom Trafikverket som bidrar till SOFT:

Energimyndigheten samordnar uppdraget (strategisk plan och indikatorer)
Samordiningsuppdrag för omställning av transportsektorn (energimyndigheten.se)