Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Smart City Sweden

Smart City Sweden, SCS, är namnet på Sveriges demonstrationsplattform för hållbara stadslösningar med fokus på investeringar och export.

Syftet är att visa upp verksamheter och testbäddar för smarta städer runt om i landet och verka för att öka den internationella attraktionskraften för svenska hållbara stadslösningar inom ramen för Sveriges transportstrategi.

För ett år sedan fick Energimyndigheten i uppdrag att bredda SCS som demonstrationsplattform. Det omfattar miljö- och teknikfrågor ur ett brett perspektiv och inkluderar planering, byggande, digitalisering, social hållbarhet, transporter och annat som är relevant för en hållbar, smart stadsutveckling. Uppdraget ska pågå i fyra år.

Trafikverket plus ytterligare sex andra myndigheter och Business Sweden ingår i en referensgrupp som koordineras av Energimyndigheten. Referensgruppen med respektive deltagande myndighet ska stärka projektet genom att:

  •  utgöra en kompetens- och resursbas utifrån respektive sakområdesexpertis, som kan bidra i samband besök från utlandet (löpande).
  • kartlägga insatser och projekt internt inom respektive organisation som kan vara relevant för hållbar stadsutveckling.
  • gemensamt och i dialog med Business Sweden avgränsa och välja ut exempel som tillsammans kan stärka bilden av svensk kompetens med särskilt fokus på svenska produkt- och tjänsteföretag och utvecklingsinsatser som kan attrahera utländska investeringar (2019–2020).
  • bidra till ett demonstrations- och kommunikationsunderlag som baseras på utvalda exempel (2019–2021).

Uppdraget har en budget på sju miljoner kronor per år varav en miljon är avsatt för respektive myndighet. 

Läs mer om Energimyndighetens uppdrag (Energimyndighetens webbplats)

Läs Trafikverkets kartläggning av goda exempel inom hållbar mobilitet – Trafikverkets bidrag till regeringsuppdraget Smart City Sweden