Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Resenärer på en perrong vid ett tåg.

Vid störningar i tågtrafiken ska resenärer börja evakueras inom en timme i storstadsområdena och inom två timmar i andra delar i landet. Bild från evakuering i Hedemora. Foto: Göran Fält

Effektivare evakuering vid tågstörning

Regeringen ger Trafikverket uppdrag att införa en effektivare hantering vid störningar i tågtrafiken.

Det ska gå snabbare att evakuera resenärer, röja spår och bärga trasiga tåg. Förbättringen ska uppnås med hjälp av 15 hjälplok utplacerade runt om i landet, kortare inställelsetider för personal och tydligare operativa arbetssätt internt och externt. Trafikverket fick i november 2017 i uppdrag från regeringen att införa en effektivare hantering vid störningar i tågtrafiken.

Trafikverkets röjningslok på plats under piloten i Syd

Syftet med regeringsuppdraget "Evakuering och röjning" är att förbättra förmågan att säkert, snabbt, och effektivt hantera både evakuerings- och röjningssituationer som uppstår i järnvägstrafiken i Sverige.

Piloten och Trafikverkets röjningslok

I Syd genomförs det en pilot för att testa:

  • Förtydligade arbetssätt och processer
  • Skärpta Inställelsetider för felavhjälpningsresurser vid evakuering
  • Trafikverkets röjningslok med tillhörande inställelsetider vid röjning

Piloten ska utvisa hur evakueringar och röjningar kan genomföras mer skyndsamt. Trafikverket förfogar över ett röjningslok inom Malmöområdet från den 18:e mars 2019. Trafikverket tar inte ut någon ersättning för röjning som sker med aktuellt röjningslok. Regional operativ ledning vid Trafikledningsområde Syd beslutar om när och var loket ska användas

Utvärdering av piloten

Resultatet av piloten kommer att utgöra underlag för de justeringar som ska ingå i det avvikelsemeddelande i JNB (Järnvägsnätsbeskrivningen) som beslutas om i juni 2019

Vid eventuella frågor eller funderingar, vänligen kontakta: Thomas Pettersson, projektledare, Evakuering och Röjning eller Göran Holmberg, pilotansvarig, Evakuering och Röjning. Du hittar deras kontaktuppgifter under Kontakta oss här på sidan.