Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gods på containerterminal i kvällsljus

Trafikverkets regeringsuppdrag under godstransportstrategin

Regeringen har inrättat ett nationellt godstransportråd som ska arbeta för att utveckla transportsektorn utifrån den nationella godstransportstrategin. På Trafikverket finns ett kansli till stöd för rådets arbete.

Trafikverket har på uppdrag av regeringen inrättat ett kansli som bistår det nationella godstransportrådet med att genomföra den nationella godstransportstrategin. Tillsammans med Näringsdepartementet förbereder kansliet rådets möten och tar fram underlag. Kansliet samordnar även arbetet med de olika regeringsuppdrag som Trafikverket och andra myndigheter fått inom ramen för godstransportstrategin.

På sidan Nationella godstransportrådets kansli hittar du mer information om arbetet och uppdragen som är kopplade till godstransportstrategin.