Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hällristningar i Tanum.

Hällristningarna i Tanum avbildar sin tids infrastruktur. Foto: Kerstin Ericsson

Vägledande kulturmiljöstrategi

Trafikverket har i sin dagliga verksamhet möjlighet att åstadkomma en bra kulturmiljö för medborgare och resenärer. Nu ska vi ta fram en strategi där målet är ett mångsidigt kulturarv tillgängligt för alla.

Trafikverket är en av de tio myndigheter som regeringen har gett i uppdrag att utarbeta en vägledande kulturmiljöstrategi. Syftet är att ta fram ett mer samlat och strategiskt förhållningssätt till hur respektive myndighet påverkar kulturmiljön och bidrar till att nå de nationella kulturmiljömålen (Prop. 2012/13:96) med ett mångsidigt kulturarv tillgängligt för alla.

Den nya kulturmiljöstrategin kommer att tydliggöra Trafikverkets ansvar för att stärka kulturvärden i infrastrukturen och åstadkomma ett mer hållbart samhälle. Under hösten 2019 kommer en handlingsplan tas fram som beskriver hur kulturmiljöfrågorna ska bli bättre integrerade i Trafikverkets ordinarie arbetsprocesser.

Mål och leveranser
Projektet ska senast den 31 oktober 2019:
• Leverera en rapport inklusive Trafikverkets kulturmiljöstrategi som utgör redovisning av regeringsuppdraget
• Förankra arbetet i organisationen
• Upprätta en handlingsplan för verksamhetsområde Planering för fortsatt arbete
• Skapa ett underlag för Trafikverkets övriga verksamhetsområdens genomförandeplanering

Efter rapportering kommer strategins innehåll implementeras i Trafikverkets interna styrdokument.

Kulturmiljö hänger intimt samman med klimat-, natur- arkitektur- och hälsofrågor. Att ta vara på den potential som värdefulla kulturmiljöer erbjuder är därför avgörande för att kunna skapa ett hållbart samhälle och för att alla ska kunna komma fram smidigt, grönt och tryggt.