Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg. Flygplan. Hamn. Bilar och väg.

Vem gör vad av myndigheterna

Det finns ett antal myndigheter som arbetar inom området transporter och med körkortsfrågor. Här kan du läsa mer om vem som gör vad av myndigheterna.

Trafikverket arbetar tillsammans med Trafikanalys, Transportstyrelsen, LFV och Sjöfartsverket för att underlätta vardagen för dig som reser eller transporterar till sjöss, på väg, med flyg eller järnväg.

Körkortsfrågor

Trafikverket och Transportstyrelsen delar på ansvaret för körkort och förarprov. Trafikverket Förarprov ansvarar för kunskaps- och körprov för körkort, taxiförarlegitimation, kunskapsprov för yrkeskunnande för trafiktillstånd och yrkesförarkompetens.

Hos Transportstyrelsen ansöker du om körkortstillstånd och handledarbevis. Transportstyrelsen utformar regler, kontrollerar hur reglerna efterlevs och är den myndighet som ger tillstånd (körkort och certifikat).

Kontaktuppgifter till myndigheterna för frågor om körkort och förarprov hittar du under fliken Kontakta oss på denna sida.

Här beskriver vi kort vem av myndigheterna som gör vad:

  • Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för alla trafikslag samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket ansvarar även för genomförande av kunskapsprov och körprov för körkort och taxiförarlegitimation och kunskapsprov för yrkeskunnande för trafiktillstånd och yrkesförarkompetens. Trafikverket arbetar för en grundläggande tillgänglighet i den interregionala kollektiva persontrafiken genom bland annat upphandling av trafik.
  • Trafikanalys granskar beslutsunderlag, utvärderar åtgärder och ansvarar för statistik.
  • Transportstyrelsen utformar regler och kontrollerar hur de efterlevs, ger tillstånd (körkort och certifikat), registrerar ägarbyten och sköter trängselskatt och fordonsskatt.
  • LFV bedriver flygledning för civilt och militärt flyg i Sverige samt ansvarar för säkerheten i och utvecklingen av svenskt luftrum.
  • Sjöfartsverket ansvarar för säkerhet och framkomlighet till sjöss samt för byggande, drift och underhåll av sjöfartens infrastruktur.
  • VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende forskningsinstitut vars uppgift är att bedriva samhällsmotiverad tillämpad forskning och utredning kring infrastruktur, trafik och transporter.