Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vision, uppdrag och värderingar

Här kan du läsa om Trafikverkets vision, uppdrag och värderingar.

Vision

"Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt". Visionen uttrycker Trafikverkets långsiktiga viljeinriktning. Det är en kortfattad ledstjärna som ska inspirera till ett gemensamt förhållningssätt inför alla olika uppgifter som ryms inom Trafikverket.

Trafikverkets vision bygger på de transportpolitiska målen och hur transportsystemet kan bidra till långsiktig hållbarhet i alla delar, socialt, ekologiskt och ekonomiskt. En god tillgänglighet är nödvändig för att ett samhälle ska fungera, därför har vi ett ansvar att utveckla tillgängligheten på ett hållbart sätt.

Med alla menar vi alla människor och företag i hela Sverige.

Med smidigt menar vi att det ska vara enkelt att resa och transportera varor, för alla i hela landet. För att samhället ska fungera är det viktigt att transportsystemet är tillförlitligt och att vi gör vad vi kan för att minimera störningar. Trafikverket ser till helheten och skapar lösningar med smidiga flöden för privatpersoner och näringsliv.

Med grönt menar vi minimal klimat- och miljöpåverkan. Tillsammans med andra aktörer bidrar vi till ett fossilfritt transportsystem där infrastrukturen är anpassad till natur och kulturmiljö. Vi skapar nya lösningar som bidrar till ökad hälsa, där fler får motion genom att gå och cykla och ingen blir sjuk eller dör i förtid av luftföroreningar eller buller.

Med tryggt menar vi att säkerheten går först. Vi prioriterar säkerheten i alla delar. Ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken eller på våra arbetsplatser. Trafikmiljöer ska upplevas trygga att använda och vistas i. Vi har en beredskap för att skydda transportsystemet mot externa risker och hot.

Uppdrag

Trafikverkets uppdrag innebär i praktiken att vi ska se till transportsystemet fungerar, vilket är en förutsättning för att samhället ska fungera. Vi på Trafikverket skapar förutsättningar för att alla transporter och resor sker på bästa och säkraste sätt, oavsett var man bor. Dessutom med hänsyn till miljö och hälsa.

  • Ansvarar för långsiktig planering av  transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart
  • Ansvarar för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar
  • Upphandla interregional kollektivtrafik
    Sjöfartsstöd,
  • Delegationen för sjöfartsstöd

Värderingar

Trafikverkets värderingar är:

  • Pålitliga
  • Engagerade
  • Modiga