Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Motorväg. Vägen böljar fram genom Bohuslän. Foto: Kasper Dudzik

Framkomliga vägar

Bilen är i dag det dominerande transportmedlet, och har medfört stora fördelar för människors möjlighet till rörlighet.

Personbilen kommer enligt prognoserna att fortsätta att vara det dominerande transportmedlet, framför allt när det gäller lokalt och regionalt resande utanför storstadsregioner och regioncentrum.

Underhållet är planerat och förebyggande

Trafikverket satsar på att hålla vägarna öppna och framkomliga genom planerat, förebyggande underhåll. Vi agerar hellre före än efter. Förebyggande underhåll utförs när det är lågtrafik – kvällar, nätter och sommarhalvåret – för att påverka framkomligheten så lite som möjligt. För att öka framkomligheten har vi beredskap för det oväntade. Våra entreprenörer finns över hela landet och kan snabbt agera när olyckan är framme och när vi måste utföra akut underhåll. Om vägen måste stängas av leder vi om trafiken på alternativa vägar, i kombination med snabb och relevant trafikinformation.

Åtgärder för att öka framkomligheten

Även om kapaciteten i vägnätet över lag är bra uppstår trängsel, särskilt i samband med högtrafik i storstäderna. Vi gör därför särskilda insatser där trängseln är som störst. Det handlar om både små och stora åtgärder för att öka framkomligheten på de mest utsatta sträckorna. Vinterväghållningen prioriteras högt i förhållande till andra åtgärder, vilket påverkar både framkomligheten och säkerheten positivt.

Där broar över vattendrag saknas gör vägfärjor resan möjlig. Färjeleder finns på många platser över hela Sverige och kompletterar och avlastar väginfrastrukturen.

Även bilförarna själva påverkar framkomligheten. Trafiksäkra, riskmedvetna och miljömedvetna förare bidrar till ett smidigare och säkrare vägtransportsystem. Trafikverket ansvarar för att genomföra kunskapsprov och körprov för körkort och taxiförarlegitimation samt kunskapsprov för yrkeskunnande för trafiktillstånd och yrkesförarkompetens.