Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Enkel karta över sträckningen mellan Malmö, Ystad och Simrishamn

Österlenbanan, Ystad–Simrishamn, förbättringsåtgärder

Vi gör stora insatser för att förbättra järnvägen mellan Ystad och Simrishamn. När vi är klara blir järnvägen robustare, störningarna på sträckan färre och din resa med tåg smidigare.

Järnvägen mellan Ystad och Simrishamn är idag hårt belastad och har fått en kraftig trafikökning de senaste åren. För att förbättra järnvägens kapacitet gör vi flera förbättringsåtgärder längs sträckan.

Vad har vi gjort? 

Ystad bangård har byggts om och det innebär att tågen nu kan köra in på stationen samtidigt från Malmö och Simrishamn, vilket minskar restiden. I Ystad har också spåren förlängts, vilket gör det möjligt att köra längre tåg. Det förbättrar också möjligheterna för uppställning av tågen nattetid. Utöver det har ett omfattande arbete gjorts med signalerna för att minska störningarna i tågtrafiken.

Under det 6 veckor långa tågstoppet 2021 har vi också förberett för en mötesstation och ett nytt mötesspår i Gärsnäs, samt påbörjat ombyggnaden av Simrishamns bangård. Stationerna i Tomelilla och Simrishamn har tillgänglighetsanpassats. Det handlar till exempel om fler sittplatser och bättre belysning och ledstråk.

I Lannehög, öster om Lunnarp, har spåret fått  en ny sträckning och kurvan rätats ut. Det gör att pendlarna kommer åka tåg på en ny järnvägssträckning, några meter i sidled, och hastigheten kan höjas på sträckan. 

Vad händer 2022? 

Under 2022 slutför vi arbetena med de nya spåren och plattformarna i Simrishamn och i Gärsnäs. Under våren öppnar vi plattformsövergången i Gärsnäs. Vi slutför också en del asfalteringsjobb på ramper till plattformar, men det påverkar inte tågtrafiken.

Nästa gång resenärerna påverkas är i slutet av 2022, när järnvägen stängs av mellan Ystad och Simrishamn i samband med inkoppling av signalsystemet i Gärsnäs och i Simrishamn.