Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

bilar som kör igenom en tunnel

Östlig förbindelse

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda möjligheten att bygga en väg  som knyter ihop Norra- och Södra länken, för bil- och kollektivtrafik, på östra sidan av Stockholm. Vi planlägger östlig förbindelse, enligt Nationell plan.

Vi genomförde 2013 en åtgärdsvalsstudie och har påbörjat arbetet med en formell planläggningsprocess. Under arbetets gång kommer vi att hålla olika former av samråd med allmänheten och olika intressegrupper. Vårt första samråd ägde rum mellan den 18 oktober och den 8 november och handlade om betydande miljöpåverkan. Trafikverket har fått Länsstyrelsens beslut om att projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Nu går vi in i nästa fas i planläggningsprocessen, som är lokaliseringsutredning då vi utreder korridorsalternativ/sträckningar för förbindelsen.

En mängd beslut ligger framför oss innan projektet kan starta. Det beslut som finns är att utreda och projektera en östlig förbindelse. För att en byggstart ska kunna ske behövs bland annat full finansiering, en godkänd vägplan och eventuellt järnvägsplan och ett särskilt beslut om byggstart från regeringen.

Vi har lämnat in underlag med historik, trafik- och kapacitetsanalyser samt grova bedömningar för kostnader och tid till Sverigeförhandlingen, som är ett parallellt uppdrag Trafikverket fått. Sverigeförhandlingen förhandlar på uppdrag av regeringen om finansiering av infrastruktur och bostäder. Östlig förbindelse ingår i pågående förhandling.

Läs mer om tidigare planer på Östlig förbindelse under rubriken fördjupning till höger.