Logga in
Logga in

Norrbotten E4, Raggdynan, planskild faunapassage

Vi planerar att bygga en planskild faunapassage över E4 väster om Kalix vid Raggdynan. Det gör vi för att minska vilt- och renolyckorna samt öka trafiksäkerheten längs sträckan.

Vad?

Planskild faunapassage över E4 vid Raggdynan i Kalix kommun.

Varför?

För att minska vilt- och renolyckorna samt öka trafiksäkerheten.

Nuläge

Produktion.

Om projektet

E4 är ett nationellt stråk för långväga trafik med höga krav på framkomlighet. Inriktningen är att hela vägen ska vara mötesseparerad och vara försedd med viltstängsel. Målhastigheten är 110 km/tim.

Vid Raggdynan väster om Kalix öppnas viltstängslet under delar av året, samtidigt som hastigheten är 110 km/tim. Detta gör att sträckan inte uppfyller målen för vägen. Vägen skapar även en barriär i landskapet som bryter av naturliga vandringsstråk för vilt och renar. 

Genom att bygga faunapassager över E4 kan vi täta viltstängslet längs sträckorna och göra det säkrare för djuren att passera över vägen, vilket i sin tur ökar trafiksäkerheten. Passagerna ska även underlätta för rennäringen som på det sättet får säkra passager när de ska flytta renar mellan olika betesmarker. Dessutom blir det möjligt för det rörliga friluftslivet att passera över E4.

Tidsplan

Byggstart planeras till sommaren 2022.

2 Klart hösten 2023

Dokument

Kontakt

Magnus Vennberg

Projektledare

Telefon: +46 10-124 46 01

Anders Karlsson

Delprojektledare

Telefon: +46 10-123 64 36

Ellin Pohjanen

Projektingenjör

Telefon: +46 10-123 74 80