Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

bil på mindre landsväg, sommar, rapsfält

Elfordon och snabbladdning

Idag finns det i hela landet cirka 570 snabbladdningsstationer med minst 50 kW. För att användningen av elbilar ska öka, och därmed minska utsläppen från trafiken, arbetar Trafikverket med att öka möjligheterna till snabbladdning.

Snabbladdning är den typ av laddning som kan göras under korta pauser på resan. Hit räknas alltså inte laddstationerna vid bostäder eller arbetsplatser, där många laddar fordonet över natten eller under arbetsdagen.

Trafikverket har inventerat snabbladdningsnätet i hela landet. Idag finns det cirka 570 snabbladdstationer med effekten 50 kilowatt eller mer. Dessutom finns det många publika laddstationer med lägre effekt där laddningen tar längre tid. På uppladdning.nu hittar du en karta som samlar laddstationer.

Uppladdning.nu – karta över laddstationer

Dagens elbilar har längre räckvidd än tidigare, men kräver tillgång till snabbladdning vid långresor. Därför behövs ett heltäckande snabbladdningsnät över hela landet.

Planera resan med elfordon

Attraktiva snabbladdstationer är de som är placerade där det finns möjlighet att äta, fika, pausa, handla eller besöka en sevärdhet – kort sagt, där fordonet laddar medan du gör något annat.

Till hjälp för att planera laddningen längs resan finns det kartor och webbtjänster samt appar från olika aktörer. Vanliga sökord är snabbladdare, snabbladdningsstation, elbilsladdare, laddstation elbil eller laddningsstation.

Elcykel för längre sträckor

Cyklar används både som transportmedel och för rekreation eller träning. Andelen elcyklar ökar inom nyförsäljningen av cyklar. Elcykelresor är i snitt nära 50 procent längre än cykelresor utan eldrift.

Ett fossilfritt transportsystem

Enligt Sveriges klimatmål ska utsläppen från vägtrafiken minska med minst 70 procent till år 2030, jämfört med 2010. År 2045 ska utsläppen vara netto noll.

Bidrag till utbyggnad

Från hösten 2020 till 2022 har Trafikverket medel för att få aktörer att bygga snabbladdning längs de större vägarna där det saknas kommersiella förutsättningar för utbyggnad. Det är främst Norrlands inland, Småland, Värmland och Gävleborg som idag saknar tillräcklig infrastruktur för elbilsanvändning. Läs mer om hur du ansöker om bidraget under Länkar.