Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vad kan vi göra för att minska mängden partiklar?

Varje bilist som går över från dubbdäck till dubbfria vinterdäck bidrar till renare luft. Men hur många måste byta för att det ska märkas? Och hur blir det med trafiksäkerheten?

Miljökvalitetsnormen för utomhusluft anger att dygnsmedelvärdet för inandningsbara partiklar, PM10, inte får överskrida 50 mikrogram per kubikmeter mer än 35 gånger per år. På vissa gator i Stockholm är värdet ofta det dubbla eller mer under torra perioder på vinter och vår. Det beror framför allt på att dubbdäcksanvändningen i Stockholm fortfarande är hög – över 50 procent. Även i andra städer överskrids värdena med bred marginal vid högtrafikerade gator.

I Oslo har myndigheterna med hjälp av avgifter lyckats sänka dubbdäcksanvändningen från 80 till 16 procent. Det har lett till bättre luftkvalitet, och trafiksäkerheten har bara påverkats marginellt.

Dubbdäcksförbud i Stockholm

I Stockholm infördes förbud mot att köra med dubbdäck på den starkt trafikerade Hornsgatan 2010. Det året minskade andelen bilar med dubbdäck just där från 60–70 procent till 30 procent, och i hela innerstaden till 50 procent.

Halterna av PM10 i luften på Hornsgatan halverades, och i hela innerstaden minskade de med 20 procent. Men fortfarande är halterna för höga. Dygnsmedelvärdet på Hornsgatan överskreds 46 dagar 2010, vilket är 20 dagar färre än året innan, men fortfarande fler än de 35 dagar som normen tillåter.

För att normvärdet inte ska överskridas skulle dubbdäcksanvändningen behöva minska till 10 procent, enligt den utvärdering av effekterna av dubbdäcksförbudet på Hornsgatan som SLB Analys har gjort. Alternativet är att minska trafiken av lätta och tunga fordon genom ökade och mer miljöanpassade åtgärder. Det kan vara till exempel information om resfria möten, bilpool och samåkning, upphandlingskrav, trängselskatter samt ny- och ombyggnad av kollektivtrafikkörfält, infartsparkeringar och regionala cykelstråk.

Dubbdäcksförbud har även införts på Friggagatan och Odinsgatan i Göteborg samt på Kungsgatan och Vaksalagatan i Uppsala.