Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafik längs väg 259.

Rätt hastighet på vägen

Trafikverket fortsätter att anpassa hastighetsgränserna på väg för att rädda liv och minska påverkan på klimatet.

Genom att införa ett mer flexibelt tiostegssystem anpassar vi hastighetsgränserna utifrån dagens förutsättningar vad gäller trygghet, trafiksäkerhet, miljö, vägstandard och fordonsutveckling. Sedan 2008 är det möjligt att införa hastighetsgränser i alla tio steg mellan 30 och 120 km/tim. Vägens standard och säkerhet tillsammans med kunskap om hur mycket våld människokroppen tål vid en krock bestämmer om hastigheten justeras uppåt eller neråt.

Under 2008 och 2009 införde Vägverket (nuvarande Trafikverket) och vissa kommuner nya hastighetsgränser. Efter det har vissa vägar justerats varje år, ofta i samband med ombyggnation.

Alla steg mellan 30-120 km/tim kommer att finnas kvar under överskådlig tid men jämna steg (40, 60, 80, osv) införs i allt högre grad inom både statligt och kommunalt vägnät. Just nu pågår en anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas standard inom statligt vägnät. Myndigheten Trafikanalys har i september 2016 fått i uppdrag att utreda sänkt bashastighet i tätort (nuvarande bashastighet inom tättbebyggt område är 50 km/tim).