Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafik på flerfilig väg.

Effekter och vinster - rätt hastighet på vägen

Rätt hastighet på vägen räddar liv och är positivt för miljön. Rätt hastighet på kommunala gator och vägar bidrar till attraktivare tätorter. Tillsammans med förändringarna på de större vägarna blir de samhällsekonomiska vinsterna stora.

Rätt hastighet på vägarna leder bland annat till att resorna blir säkrare, bullret minskar och luftkvaliteten förbättras.

Beräknade effekter

Här presenteras de beräknade effekterna av ändrade hastighetsgränser och väginvesteringar mellan åren 2014 och 2025. Den totala effekten uppstår efter att alla åtgärder är klara, år 2025:

  • Effekten av omskyltning samt om- och nybyggnad av väg ger tillsammans cirka 16 sparade liv per år under planperioden 2014-2025.
  • Antalet restimmar beräknas totalt sett minska med cirka sju miljoner timmar per år, efter samtliga genomförda åtgärder och omskyltningar.
  • Koldioxidutsläppen beräknas minska med 3 000 ton per år.

Kommunala gator och vägar

För det kommunala vägnätet beror effekterna helt på i vilken utsträckning kommunerna justerar hastighetsgränserna.

Rätt hastighet på kommunala gator och vägar kan ha positiva effekter på

  • stadens karaktär
  • tillgänglighet
  • trygghet
  • trafiksäkerhet
  • miljö och hälsa.