Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Person som håller i en 80-skylt längs en väg.

Anpassade hastighetsgränser

Trafikverket fortsätter att anpassa hastighetsgränserna under 2020. Det är en anpassning till vägarnas utformning och en del i den hastighetsöversyn som pågår.

Sedan 2014 jobbar Trafikverket med att systematiskt anpassa hastigheterna på statliga vägar till vägarnas utformning. Uppdraget beslutades i samband med Nationell transportplan 2014–2025. Fram till 2025 kommer cirka 120 mil statlig väg få höjd hastighetsgräns och cirka 425 mil att skyltas om till en lägre hastighetsgräns. De sträckor som är föreslagna få anpassade hastighetsgränser under 2020 kommer under året att remissas för att sedan beslutas i slutet av året.

Sträckor som fått anpassade hastighetsgränser 2019

Under hösten 2019 beslutades om anpassade hastighetsgränser på 120 mil väg runtom i landet.

 • 111 mil statlig väg – sänkt hastighetsgräns från 90 till 80 km/tim*)
 •  9 mil – höjd hastighetsgräns från 90 till 100 km/tim

Alla vägsträckormed sänkt hastighetsgräns skyltade Trafikverket i början av november 2019. Höjningarna sker efter hand som en vägsträcka byggs om till mötesseparerad väg.

*) Några sträckor sänks från 110 till 100 km/tim samt från 100 till 80 km/tim för att överensstämma med vägens utformning och därmed uppnå trafiksäkerhet men även för att minska plottrighet i hastighetssystemet.

Nedan hittar du kartor över de vägsträckor som fått anpassade hastighetsgränser 2019 och även tidigare års hastighetsanpassningar.

Det handlar om att skapa så säkra möten som möjligt

Det bästa sättet att minska risken för mötesolyckor är att mittseparera vägen med mitträcke. När en väg har mitträcke kan vi normalt höja hastighetsgränsen från 90 till 100 km/tim.

På vägar utan mittseparering behövs andra insatser för att snabbt skapa det säkra mötet. Därför sänker vi hastighetsgränsen  till 80 km/tim på vägar som saknar mittseparering. Det gäller för vägar med relativt mycket trafik, det vill säga 2 000 fordon per dygn eller mer år 2025.

80 km/tim är den maximala hastighetsnivå där två personbilar av högsta säkerhetsstandard klarar en kollision utan alltför allvarliga konsekvenser.

Rätt hastighet räddar liv

Genom att anpassa hastighetsgränserna till vägarnas utformning, med omskyltning samt om- och nybyggnad under perioden 2014–2025, kan ungefär 16 liv räddas per år. Sju liv till följd av omskyltning av befintliga vägsträckor från 90 km/timmen till 80 och nio liv till följd av om- och nybyggnad med mitträcken eller motorväg. 

Restiden påverkas bara marginellt av en hastighetssänkning. Om du kör i 80 km/timmen istället för 90 förlorar du maximalt 50 sekunder per mil. Samtidigt minskar risken att omkomma med 40 procent om du kolliderar i 80 km/timmen jämfört med kollision i 90 km/timmen.

Vi genomför åtgärder där de får bäst effekt

Vi skulle gärna se att fler vägar redan var säkert byggda för högre hastigheter. Men det tar tid och kostar mycket pengar. Vi utför mittseparering där det är möjligt på det nationella stamvägnätet, och har även fått en miljard att under 2019-2022 samfinansiera trafiksäkerhetsåtgärder på det regionala vägnätet. På övriga delen av det statliga vägnätet behöver vi anpassa hastighetsgränsen till vägens utformning.

Under nuvarande nationell planperiod (2018-2029) kommer vi att arbeta med dessa åtgärder inom trafiksäkerhet:

 • anpassning av hastighetsgränser 
 • trafiksäkerhetskameror 
 • mötesseparering
 • korsningsåtgärder
 • säkra passager för oskyddade trafikanter
 • utveckling av nykterhetskontroller i hamnar
 • samfinansiering av trafiksäkerhetsåtgärder inom regionalt vägnät åtgärder för ökad och säker cykling
 • säkra sidoområden
 • åtgärder för ökad och säker cykling
 • mitträffling