Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Man håller i hastighetsskylt vid en landsväg.

Anpassade hastighetsgränser

Trafikverket fortsätter att anpassa hastighetsgränserna under 2019 för att minska antalet dödade och svårt skadade i trafiken.

Sedan 2008 har Trafikverket arbetat med att justera hastigheterna på de statliga vägarna efter vägens utformning. Fram till 2025 kommer cirka 120 mil statlig väg få höjd hastighetsgräns och cirka 425 mil att skyltas om till en lägre hastighetsgräns. Rätt hastighet på vägen räddar liv.

hastighet_300x230_14834.jpg

Det handlar om att skapa så säkra möten som möjligt

Det bästa sättet att minska risken för mötesolyckor är att mittseparera vägen med mitträcke. När en väg har mitträcke kan vi normalt höja hastighetsgränsen från 90 till 100 km/tim.

På vägar utan mittseparering behövs andra insatser för att snabbt skapa det säkra mötet. Därför sänker vi hastighetsgränsen till 80 km/tim på vägar som saknar mittseparering. Det gäller för vägar med relativt mycket trafik, det vill säga 2 000 fordon per dygn eller mer år 2025.

80 km/tim är den maximala hastighetsnivå där två personbilar av högsta säkerhetsstandard klarar en kollision utan alltför allvarliga konsekvenser.

Under 2019 är förslaget att vi höjer hastighetsgränsen till 100 km/tim på 9 mil statlig väg. Vidare innebär förslaget att vi sänker hastighetsgränsen från 90 till 80 km/tim på 111 mil statlig väg. De sträckor som är föreslagna få anpassad hastighetsgräns i Sverige är nu ute på remiss. Du kan ta del av dem i kartor under ”Kartor anpassade hastighetsgränser 2019 – remissunderlag".

Rätt hastighet räddar liv

Genom att anpassa hastighetsgränserna till vägarnas utformning, med omskyltning samt om- och nybyggnad under perioden 2014–2025, kan ungefär 16 liv räddas per år. Sju liv till följd av omskyltning av befintliga vägsträckor från 90 km/timmen till 80 och nio liv till följd av om- och nybyggnad med mitträcken eller motorväg. 

Restiden påverkas bara marginellt av en hastighetssänkning. Om du kör i 80 km/timmen istället för 90 förlorar du maximalt 50 sekunder per mil. Samtidigt minskar risken att omkomma med 40 procent om du kolliderar i 80 km/timmen jämfört med kollision i 90 km/timmen.

Vi genomför åtgärder där de får bäst effekt

Vi skulle gärna se att fler vägar redan var säkert byggda för högre hastigheter. Men det tar tid och kostar mycket pengar. Vi utför mittseparering där det är möjligt på det nationella stamvägnätet, och har även fått en miljard att under 2019-2022 samfinansiera trafiksäkerhetsåtgärder på det regionala vägnätet. På övriga delen av det statliga vägnätet behöver vi anpassa hastighetsgränsen till vägens utformning.

Avgörande för Trafikverkets prioriteringar är om vägen har mittseparering eller ej, hur trafikerad den är och hur vägens utformning ser ut i övrigt.

Under kommande nationell planperiod (2018-2029) kommer vi att arbeta med dessa åtgärder inom trafiksäkerhet:

  • anpassning av hastighetsgränser 
  • trafiksäkerhetskameror 
  • mötesseparering
  • korsningsåtgärder
  • säkra passager för oskyddade trafikanter
  • samfinansiering av trafiksäkerhetsåtgärder inom regionalt vägnät åtgärder för ökad och säker cykling

Sträckor som föreslås få anpassade hastighetsgränser 2019

Nedan hittar du kartor över de sträckor som är föreslagna att få anpassade hastighetsgränser 2019. Sträckorna är ute på remiss och beslut kommer att tas i slutet av oktober 2019. Här nedan ser du även länskartor över sträckor som tidigare fått anpassade hastighetsgränser.

Har du en minut?

Trafikverkets filmer har synts i sociala kanaler och radioinslag har hörts i vissa radiokanaler. Här nedan finns exempel på en av filmerna och ett av radioinslagen. I olika intervjuer svarar olika personer på frågor om tider i transportsystemet.

Där 90 blir 80 ökar restiden med som mest 50 sekunder per mil. Varva ner så räddar vi liv.