Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Man håller i hastighetsskylt vid en landsväg.

Anpassade hastighetsgränser

Trafikverket fortsätter att anpassa hastighetsgränserna under 2019 för att minska antalet dödade och svårt skadade i trafiken.

Sedan 2008 har Trafikverket arbetat med att justera hastigheterna på de statliga vägarna efter vägens säkerhetsstandard. Fram till 2025 kommer cirka 120 mil statlig väg få höjd hastighetsgräns och cirka 425 mil att skyltas om till en lägre hastighetsgräns. Rätt hastighet på vägen räddar liv.

hastighet_300x230_14834.jpg

Under 2019 planeras för ändrad hastighetsgräns från 90 km/timmen till 80 km/timmen på 111 mil statlig väg som har mycket trafik och saknar mitträcke. Planerna för dessa sträckor kommer att skickas ut på remiss senast i augusti. Under 2019 kommer hastighetsgränsen att ändras från 90 km/timmen till 100 km/timmen på 9 mil statlig väg till följd av ombyggnad med mitträcke eller nybyggnad av motorväg. Vi vill ha effektiva resor och transporter, utan att tumma på säkerheten. Generellt sett ska en väg vara mötesfri, det vill säga  ha mitträcke, för att lämpa sig för högre hastighet än 80 kilometer per timme.

Rätt hastighet räddar liv

Genom att anpassa hastighetsgränserna till vägarnas säkerhetsstandard, med omskyltning samt om- och nybyggnad under perioden 2014-2025, kan ungefär 16 liv räddas per år. Sju liv till följd av omskyltning av befintliga vägsträckor från 90 km/timmen till 80 och nio liv till följd av om- och nybyggnad med mitträcken eller motorväg. 

Restiden påverkas bara marginellt av en hastighetssänkning. Om du kör i 80 km/timmen istället för 90 förlorar du maximalt 50 sekunder per mil. Samtidigt minskar risken att omkomma med 40 procent om du kolliderar i 80 km/timmen jämfört med kollision i 90 km/timmen..

Nedan hittar du kartor över de sträckor som hittills fått anpassade hastighetsgränser. Sträckor som får anpassade hastighetsgränser under 2019 beslutas i slutet av oktober.