Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fakta om alkohol och narkotika i trafiken

I genomsnitt är var femhundrade bilist rattfull. Det motsvarar cirka 0,2 procent av trafiken.

81 personer omkom i en alkohol- eller drogrelaterad trafikolycka år 2017, vilket är 32 procent av alla omkomna i trafiken.

Tabellen visar antal och andel omkomna personer i alkohol- och narkotikarelaterade (alkohol >0,2 promille) vägtrafikolyckor under våren 2008 till och med 2017. Källa: Trafikverkets djupstudier
Tabellen visar antal och andel omkomna personer i alkohol- och narkotikarelaterade (alkohol >0,2 promille) vägtrafikolyckor under våren 2008 till och med 2017. Källa: Trafikverkets djupstudier.

 

Alkohol

År 2017 omkom 253 personer i vägtrafiken. Resultat från Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor visar att 21 procent av dem omkom i en alkoholrelaterad olycka. I absoluta tal innebär det 53 personer under 2017.

Tabellen visar antal och andel omkomna personer i alkoholrelaterade (alkohol > 0,2 promille) vägtrafikolyckor mellan 2007 och 2017. Källa: Trafikverkets djupstudier.
Tabellen visar antal och andel omkomna personer i alkoholrelaterade (alkohol > 0,2 promille) vägtrafikolyckor mellan 2007 och 2017. Källa: Trafikverkets djupstudier.

 

Tabellen visar antal omkomna personer i alkoholrelaterade (alkohol > 0,2 promille) dödsolyckor efter färdsätt mellan 2008 och 2017. Källa: Trafikverkets djupstudier.
Tabellen visar antal omkomna personer i alkoholrelaterade (alkohol > 0,2 promille) dödsolyckor efter färdsätt mellan 2008 och 2017. Källa: Trafikverkets djupstudier.


Forskning visar att en ökning av totalkonsumtionen med en liter per person och år kommer att medföra cirka elva procent fler rattfylleribrott och åtta procent fler dödsolyckor. Om konsumtionen ökar med en enda procent, blir ökningen av rattfylleribrotten cirka 0,6 procent.

Narkotika

Under 2017 omkom 40 personer i narkotikarelaterade olyckor, vilket är 6 personer fler än år 2016. Mellan 2015 och 2017 har det nästan skett en fördubbling av antal omkomna i drogrelaterade olyckor, från 21 till 40 personer. Ökningen har främst skett bland bilister.

Tabellen visar antal och andel omkomna personer i narkotikarelaterade dödsolyckor mellan 2008 och 2017. Källa: Trafikverkets djupstudier.
Tabellen visar antal och andel omkomna personer i narkotikarelaterade dödsolyckor mellan 2008 och 2017. Källa: Trafikverkets djupstudier.


En genomgång av alla personbilsförare som omkom under åren 2005–2013 visar att amfetamin var den vanligast förekommande illegala drogen (Forsman, 2015). Den näst vanligaste var THC (cannabis). Tidigare studier (exempelvis Elvik, 2013) har visat att amfetamin är den drog som ger störst ökad risk att dödas eller skadas svårt i trafiken.

Tabellen visar antal omkomna personer i narkotikarelaterade dödsolyckor efter färdsätt mellan 2008 och 2017. Källa: Trafikverkets djupstudier.
Tabellen visar antal omkomna personer i narkotikarelaterade dödsolyckor efter färdsätt mellan 2008 och 2017. Källa: Trafikverkets djupstudier.