Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fakta om alkohol och narkotika i trafiken

I genomsnitt är var femhundrade bilist rattfull. Det motsvarar cirka 0,2 procent av trafiken.

Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor visar att 53 personer omkom i en alkohol- eller drogrelaterad trafikolycka år 2019, vilket är 24 procent av alla omkomna i trafiken. Av dessa personer omkom 31 i olyckor som enbart var alkoholrelaterade, 15 i olyckor som enbart var drogrelaterade och 7 i olyckor som var både alkohol- och drogrelaterade.

År 2019 omkom 221 personer i vägtrafiken, en kraftig minskning mot föregående år. Antalet omkomna i alkohol- eller drogrelaterade olyckor minskade, men andelen omkomna i sådana olyckor förblev konstant.

Tabellen visar antal och andel omkomna personer i alkohol- och narkotikarelaterade (alkohol >0,2 promille) vägtrafikolyckor under våren 2008 till och med 2019. Källa: Trafikverkets djupstudier
Tabellen visar antal och andel omkomna personer i alkohol- och narkotikarelaterade (alkohol >0,2 promille) vägtrafikolyckor under våren 2008 till och med 2019. Källa: Trafikverkets djupstudier.

Alkohol

Av de totalt 221 omkomna under 2019 har 17 procent omkommit i en alkoholrelaterad olycka. I absoluta tal innebär det 38 personer (31 alkohol + 7 både alkohol och droger).

Tabellen visar antal och andel omkomna personer i alkoholrelaterade (alkohol > 0,2 promille) vägtrafikolyckor mellan 2008 och 2019. Källa: Trafikverkets djupstudier.
Tabellen visar antal och andel omkomna personer i alkoholrelaterade (alkohol > 0,2 promille) vägtrafikolyckor mellan 2008 och 2019. Källa: Trafikverkets djupstudier.
Tabellen visar antal omkomna personer i alkoholrelaterade (alkohol > 0,2 promille) dödsolyckor efter färdsätt mellan 2008 och 2017. Källa: Trafikverkets djupstudier.
Tabellen visar antal omkomna personer i alkoholrelaterade (alkohol > 0,2 promille) dödsolyckor efter färdsätt mellan 2009 och 2019. Källa: Trafikverkets djupstudier.


Forskning visar att en ökning av totalkonsumtionen med en liter per person och år kommer att medföra cirka elva procent fler rattfylleribrott och åtta procent fler dödsolyckor. Om konsumtionen ökar med en enda procent, blir ökningen av rattfylleribrotten cirka 0,6 procent.

Narkotika

Under 2019 omkom 22 personer (15 droger + 7 både alkohol och droger) i narkotikarelaterade olyckor, vilket är 7 personer färre än år 2018. Mellan 2015 och 2017 skedde nästan en fördubbling av antal omkomna i drogrelaterade olyckor, från 21 till 40 personer, medan det under 2019 har minskat till ungefär samma nivå som tidigare år. En minskning noteras inom grupperna bilister och motorcyklister medan en ökning har skett inom gruppen mopedister.

Tabellen visar antal och andel omkomna personer i narkotikarelaterade dödsolyckor mellan 2008 och 2019. Källa: Trafikverkets djupstudier.
Tabellen visar antal och andel omkomna personer i narkotikarelaterade dödsolyckor mellan 2008 och 2019. Källa: Trafikverkets djupstudier.

En genomgång av alla personbilsförare som omkom under åren 2005–2013 visar att amfetamin var den vanligast förekommande illegala drogen (Forsman, 2015). Den näst vanligaste var THC (cannabis). Tidigare studier (exempelvis Elvik, 2013) har visat att amfetamin är den drog som ger störst ökad risk att dödas eller skadas svårt i trafiken.

Tabellen visar antal omkomna personer i narkotikarelaterade dödsolyckor efter färdsätt mellan 2009 och 2019. Källa: Trafikverkets djupstudier.
Tabellen visar antal omkomna personer i narkotikarelaterade dödsolyckor efter färdsätt mellan 2008 och 2018. Källa: Trafikverkets djupstudier.