Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Körsäkerhet

Det görs en hel del för att öka körsäkerheten i bilen, men det är inte säkert att olyckorna minskar för det. Många förare utnyttjar den ökade körsäkerheten till att öka farten i stället för att öka säkerheten.

Vi har dock kunnat se vissa positiva effekter av att till exempel köra med halvljus på dagen och ha högt placerade bromsljus. Störst betydelse för körsäkerheten hos en bil har

 • belysning
 • sikt
 • bromsar
 • hjulupphängning
 • däck.

Belysning

Det finns två skäl till att bilens belysning är viktig. Dels ska andra trafikanter lättare se och upptäcka bilen i trafiken och se när bilföraren tänker svänga eller bromsa, dels ska du som förare kunna upptäcka faror i tid i mörker, gryning och skymning och vid andra tillfällen då sikten är nedsatt.

Bilens lyktor ska vara hela och rena. Halvljuset ska vara korrekt inställt för att inte blända andra trafikanter. Bilen bör vara försedd med strålkastarrengörare eftersom vårt ofta smutsiga och slaskiga väglag snabbt försämrar hel- och halvljusets funktion. Högt placerade bromsljus minskar risken för att bilen blir påkörd bakifrån, en typ av olyckor som kan leda till nackskador. Föraren i bilen bakom har helt enkelt lättare att se din inbromsning och kan bromsa tidigare själv.

Sammanfattning

 • Se till att lyktorna är hela, rena och rätt inställda.
 • Välj en bil som har strålkastarrengörare och högt placerade bromsljus.

Sikt

Ju tidigare du upptäcker en fara i trafiken, desto längre tid har du på dig att undvika den. Därför är sikten en av de viktigaste faktorerna för körsäkerheten.

Smutsiga och slitna rutor kan minska sikten avsevärt. Mycket slitna rutor kan minska siktsträckan med upp till 20 procent. Det innebär att stoppsträckan förlängs med cirka 10 meter vid en hastighet på 70 km/tim.

Regn, slask och snö är fiender till god sikt. Slitna torkarblad klarar inte av att hålla vindrutan ren utan försämrar sikten ytterligare.

En bakåtvänd bilbarnstol på passagerarplatsen i framsätet kan delvis skymma sikten snett framåt till höger. Det kräver extra uppmärksamhet i till exempel korsningar.

Sammanfattning

 • Håll rutorna rena och byt slitna vindrutor.
 • Byt ut slitna torkarblad.

Bromsar, däck och hjulupphängning

Hjulupphängning och däck ska se till att friktionen mellan bil och vägbana alltid är så stor som möjligt. Risken för att du ska tappa kontrollen över bilen vid kurvtagning, bromsning, undanmanövrar och liknande ska vara så liten som möjligt.

Bra friktion minskar bromssträckan. Kontrollera därför regelbundet däckens mönsterdjup och lufttryck. Mönsterdjupet bör vara minst 3 mm för att minska risken för vattenplaning.

Vinterdäck

Under perioden 1 december31 mars måste du använda vinterdäck om det är vinterväglag. Det kan antingen vara dubbdäck, friktionsdäck eller likvärdig utrustning (exempelvis snökedjor). Gummiblandningen i sommardäcken gör att de blir mycket hårda vid kyla och därför rejält hala på en vinterväg. Mönsterdjupet har här ingen större betydelse. Använd därför alltid vinterdäck när det är eller riskerar att bli vinterväglag.

ABS-bromsar

När du bromsar med en bil som har vanliga bromsar finns det risk för att hjulen låser sig så att bilen tappar styrförmågan. Många nya bilar har låsningsfria bromsar, så kallade ABS-bromsar. Det här systemet känner av när hjulen börja låsa sig vid en kraftig inbromsning och minskar då bromskraften. När risken för hjullåsning upphört ökar systemet bromskraften tills hjulet åter ligger på gränsen till låsning. Denna "pumpning" av bromsarna sker flera gånger per sekund och leder till att bilen inte förlorar styrförmågan. Fördelen med låsningsfria bromsar är att du kan styra dig ur en farlig situation samtidigt som du bromsar så hårt du kan.

Man ska dock vara medveten om att bilens stoppsträcka inte nödvändigtvis blir kortare med låsningsfria bromsar. Det är endast på speciella underlag som de kan minska stoppsträckan, till exempel våta och isiga vägar. På torra vägbanor kan de till och med öka stoppsträckan något.

När du bromsar i en nödsituation med en bil som har låsningsfria bromsar ska du trycka så hårt som möjligt på bromspedalen och inte lätta på trycket förrän faran är över. När systemet aktiveras vibrerar och pulserar bromspedalen och ett visst ljud uppträder. Det här är helt normalt, och det är ett tecken på att systemet arbetar som det ska.

Sammanfattning

 • Kontrollera däckens mönsterdjup och lufttryck regelbundet.
 • Mönsterdjupet bör vara minst 3 mm.
 • Vinterdäck måste användas 1 december31 mars om det är vinterväglag.
 • Använd alltid vinterdäck när det är eller riskerar att bli vinterväglag.
 • Kontrollera bromsarnas skick med jämna mellanrum.
 • Låsningsfria bromsar ger annorlunda bromsegenskaper. Om din bil har låsningsfria bromsar och en nödsituation uppstår ska du bromsa så hårt du kan och inte släppa bromsen förrän faran är över.