Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Götatunneln

Säkerhet i vägtunnlar

Normalt sker det färre olyckor i tunnlar än på det övriga vägnätet. Men en olycka inne i en tunnel kan vid svåra omständigheter få stora konsekvenser. Därför är det viktigt att du planerar din körning, är extra uppmärksam och visar hänsyn.

Kör med framförhållning

 • Visa hänsyn till dina medtrafikanter.
 • Undvik onödiga filbyten.
 • Kör mjukt och håll avståndet till framförvarande fordon, även om trafiken rör sig långsamt, så undviker du påkörningar. 
 • Lyssna på information via radio.

Att tänka på när du kör in i en tunnel

 • Avsluta eventuella mobiltelefonsamtal. Att köra samtidigt som du pratar i mobiltelefon kan störa din körning.
 • Ta av solglasögonen. Det kan ta ett tag för ögonen att vänja sig vid nya ljusförhållanden.
 • Anpassa hastigheten och håll avståndet innan du kör in i tunneln. Stanna inte, om det inte är en nödsituation.

Så gör du om bilen går sönder eller om det händer en olycka

 • Slå på varningsblinkrarna.
 • Försök köra fordonet in till vägkanten eller en nödparkeringsficka. Stäng av motorn.
 • Om det inte är akut - ta det lugnt och sitt kvar i bilen eller håll dig i anslutning till bilen så att du är skyddad från trafiken. Tillkalla hjälp via assistansknapp längs med tunnelväggen eller telefon.
 • Om läget är akut. Lämna fordonet, gärna med nyckeln i, eftersom det underlättar när fordonet ska forslas bort. Ta dig säkert till närmsta nödutgång.
 • Tryck på assistansknappen på tunnelväggen eller använd nödtelefonen i tunneln eller i anslutning till nödutgången.
 • Använd nödtelefon för direktkontakt med trafikcentralen, eller 112.
 • Följ de instruktioner som ges.

Så gör du om ditt fordon eller annat fordon tagit eld

 • Lämna fordonet och ta dig säkert till närmsta nödutgång.
 • Ring efter hjälp via assistansknapp längs tunnelväggen, nödtelefon för direktkontakt med vägtrafikledningscentralen eller 112.
 • Följ de instruktioner som ges på informationsskyltar, i högtalare och av räddningspersonal