Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Säkerhet på moped

För att öka motorcyklistens säkerhet har Trafikverket i samverkan med berörda organisationer arbetat fram en strategi för ökad säkerhet på motorcykel och moped.

Målet med strategin är att visa hur antalet omkomna motorcyklister och mopedister kan halveras och hur antalet mycket allvarligt skadade kan minska till 2020. Målet är satt utifrån 2010 års nivå. Syftet med den gemensamma strategin är att systematisera säkerhetsarbetet och därmed öka säkerheten på motorcykel och moped.

Detta görs främst genom att strategin:

  • pekar ut prioriterade insatsområden
  • identifierar kunskapsbrister
  • klargör deltagande organisationers ambitioner att bidra med egna insatser
  • klargör behovet av FOI-insatser
  • klargör hur uppföljning ska ske

Säker mopedtrafik

Det viktigaste för säker mopedtrafik är att begränsa konsekvenserna av olyckor som inträffar.

Prioriterade insatsområden för ökad mopedsäkerhet är:

  • minskad trimning och tekniska brister
  • ökad och rätt hjälmanvändning
  • säkrare vägar och gator

Läs mer om insatsområdena och vilka åtgärder vi vill genomföra i den gemensamma strategin.

Uppföljning

För att uppnå de nationella trafiksäkerhetsmålen tillämpas så kallad målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet.

Det innebär att det finns mål att följa upp för ett antal indikatorer och att trafiksäkerhetsutvecklingen och måluppfyllelsen utvärderas tydligt vid årliga resultatkonferenser. Motorcykel- och mopedsäkerhet ingår som en del i det arbetet. I samband med Sveriges moped- och motorcykelråd görs även en årlig avstämning av aktörernas verksamhet utifrån de ambitioner som är beskrivna inom de prioriterade insatsområdena.