Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Din säkerhet vid järnväg

Att åka tåg är ett mycket säkert och miljövänligt sätt att resa. Men när du annars är i närheten av järnvägen måste du vara medveten om riskerna.

Din säkerhet bygger på att du respekterar signaler och skyltar vid både spårområden och kontaktledningar (de ledningar som tågen tar sin elkraft ifrån).

Där väg och järnväg möts

Risken för olyckor är störst i plankorsningar, det vill säga korsningar mellan väg och järnväg i samma plan. Det händer allvarliga olyckor för att trafikanter chansar och försöker ta sig över plankorsningen, trots att bommarna är på väg ner.

I Sverige finns många tusen plankorsningar. Vi satsar mycket resurser på att öka säkerheten vid dem eller helt bygga bort dem.

Gå inte i spåret

Det är livsfarligt att gå i spåret eller gena över spåret. Det är dessutom förbjudet enligt lag. Ett X 2000-tåg kör 56 meter på 1 sekund. Det har inte en chans att stanna för dig, så chansa aldrig!

Informationsblad för att föra dialog om faror kring Sveriges järnvägssystem

Informationsbladet "Var försiktig nära järnvägen" är framtaget för att på ett snabbt och enkelt sätt kunna informera om de faror som finns med att vara på järnvägsspår. Vi på Trafikverket ser att exempelvis människor som är nyanlända i Sverige kan ha behov av information om faran kring Sveriges järnvägssystem, eftersom det kan skilja sig mot järnvägssystem i andra länder. Informationsbladet fungerar också bra för information och samtal i skolklasser, idrottsföreningar och liknande.