Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

X2000 passerar en åker, blå himmel med moln.

Obehöriga i spår

Tågen är i dag både tystare och snabbare än vad många tror, och riskerna med att befinna sig på ett trafikerat spår är stora. Det är dessutom förbjudet enligt lag att vara på järnvägsspåren, utom när du korsar dem på särskilda övergångar.

Obehörigt spårbeträdande, är ett stort problem. De senaste 10 åren har 70 - 110 personer omkommit efter att ha vistats på spårområdet. Cirka 70 procent av dödsfallen är självmord, men allt för många är personer som försökt vinna några minuter genom att ta en genväg.

Stor risk att vistas nära spåret

Säkerheten kring järnvägen bygger på att alla respekterar signaler och skyltar vid spårområden och kontaktledningar (de ledningar som tågen tar sin elkraft ifrån). För det är livsfarligt att stå, gå eller gena över spåret.

Tågen idag är både tystare och snabbare än vad många tror. Ett X2000-tåg kör 56 meter på en sekund. Lokföraren kan inte väja och har heller ingen chans att stanna för dig. Finns det risk att skada människor, miljö eller egendom stoppar därför Trafikverket tågtrafiken eller låter tågen köra med sänkt hastighet. Den risken uppstår varje gång någon uppehåller sig i eller intill spåren.

Det obehöriga spårbeträdandet bedöms till stor del hänga ihop med arbetspendling, och många av de som genar över spåret gör det varje dag. Människor tenderar helt enkelt att underskatta den risk som de utsätter sig för då de genar över spåret.

Förseningar

Förutom att det är förbjudet och farligt leder obehörigt spårbeträdande också till många tågförseningar. Varje dag stoppas eller sänks hastigheten för upp till 80 tåg på grund av obehöriga i eller intill järnvägsspåren Trafikverket arbetar med informationsinsatser om att det är förbjudet att vistas i spårområdet. Olovligt beträdande av spårområdet är förbjudet enligt Järnvägslagen 9 kap § 1 och 10 kap § 4 och kan ge böter på 3 000 kronor.

Trafikverket förbättrar säkerheten

Trafikverket genomför en mängd åtgärder för att minimera problemet med obehörigt spårbeträdande. Vi kameraövervakar, patrullerar, bygger om stationsområden, sätter upp staket, siktröjer och genomför informationsinsatser. Dessutom samverkar vi med de företag som kör tågen. Genom effektiva insatser kan antalet personpåkörningar på järnväg halveras till år 2020. Det skulle innebära att fler än 50 liv kan sparas.

Riskera inte livet för att vinna tid

De allra flesta järnvägsspår har godkända väg- eller skoterövergångar med jämna mellanrum. Du kanske får köra en längre väg för att nå dem, men du korsar då järnvägen på ett säkert sätt. Gena aldrig över spåren!