Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilavgaser är ett hälsoproblem

Bilavgaser kan skada barn för livet.

Luftföroreningar från trafiken kan skada barns lungor för livet – även vid förhållandevis låga nivåer. Tydliga samband har påträffats mellan astma och ökade luftföroreningar. Biltrafiken är den huvudsakliga källan till skadliga ämnen, och den skada de åstadkommer är inget som försvinner eller går tillbaka med åldern. Detta är också något som oroar barn själva – bland annat rädsla att få astma då det är mycket avgaser (Petersson, 1991).

En longitudinell undersökning publicerad i The Lancet år 2007 visar att barn som bor inom ett avstånd av 500 meter från en motorväg får en försämrad lungkapacitet jämfört med barn som bor mer än 1 500 meter från motorvägen. Barnen i denna undersökning har följts från 10 till 18 års ålder. Undersökningen visar att påverkan av luftföroreningar från biltrafiken får konsekvenser för resten av livet för dessa barn, eftersom lungorna nästan är färdigutvecklade vid 18 års ålder.