Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Internationell statistik över omkomna barn

Sverige har det lägsta antalet dödade barn 0–17 år per 100 000 vid jämförelse med alla länder som rapporterar till IRTAD (International Road Traffic Accident Database) för åren 2004–2008.

Det är särskilt bland de yngsta barnen (0–9 år) Sverige har en låg dödlighet i trafiken.

Genomsnittligt antal dödade per 100 000 per år i åldersgruppen 0–17 år
Genomsnittligt antal dödade barn 0-17 år under perioden 2004-2008

Genomsnittligt antal dödade per 100 000 i åldersgruppen per år för åren 2004–2008. För Kanada, Grekland, Irland och Sydkorea finns uppgifter endast för fyra år och Ungern tre år.

Om de länder som lämnar uppgifter till IRTAD hade samma antal dödade barn per 100 000 i åldersgruppen som Sverige för åren 2004–2008 i IRTAD (27 länder) skulle antalet dödade barn sammanlagt minska med cirka 4 100 barn per år.

Genomsnittligt antal dödade barn 0–17 år under perioden 2004–2008

 

Genomsnittligt antal dödade barn 0–17 år under perioden 2004–2008
LandAntal dödade per årOm samma andel som SverigeSkillnad
Sweden 30,6 30,6 0,0
Iceland 2,2 1,2 1,0
New Zealand 60,6 56,5 4,1
Japan 339,8 334,7 5,1
Norway 22,6 17,3 5,3
Netherlands 66,2 56,5 9,7
Switzerland 32,8 23,1 9,7
Slovenia 15,4 5,6 9,8
Ireland 30,25 16,4 13,8
Denmark 33,2 19,1 14,1
Finland 32,6 17,4 15,2
Portugal 51,6 30,3 21,3
Czech Republic 52,8 30,0 22,8
Belgium 59,8 34,4 25,4
Austria 54,6 25,3 29,3
Hungary 61 30,4 30,6
Greece 86 30,8 55,2
Australia 149,4 77,5 71,9
Great Britain 304,6 200,9 103,7
Germany 334,4 230,1 104,3
Spain 245 122,7 122,3
Canada 245,25 109,8 135,5
France 368,6 215,8 152,8
Poland 332,2 121,5 210,7
South Korea 393,5 173,6 219,9
United States of America 3889,8 1162,8 2727,0
Summa 7294,8 3174,4 4120,4

 

Vid en jämförelse mellan Sveriges tre nordiska grannländer visar att i början på 1970-talet var antalet dödade barn 0-17 år per 100 000 mellan 10 och 16. Antalet dödade har kontinuerligt minskat till cirka 2 för år 2008.

Dödade 0-17 år per 100 000 - Sverige, Danmark, Finland och Norge


Den positiva utvecklingen av antalet dödade i trafiken är inte en global företeelse. I flera utvecklingsländer ökar antalet trafikdödade. Det är främst i låg- och medelinkomstländer som dödligheten är stor för barn i trafiken. Sverige är medtaget som referenspunkt.

Dödade barn per 100 000 år 1998 
Dödade barn 0–14 år per 100 000 i Sverige och låg- och medelinkomstländer i olika regioner. Källa: A League Table of Child Death by Injury in Rich, Innocenti report card No 2, UNICEF 2001.

Diagrammet visar att i Afrika dödas det mer än 15 gånger fler barn 0–14 år per 100 000 barn i åldersgruppen jämfört med Sverige. Detta trots att antalet bilar i Afrika är 30 på 1 000 invånare och i Sverige 500 på 1 000 invånare.

European Transport Safety Council (ETSC) jämför trafiksäkerheten mellan medlemsländer inom EU. Dessa undersökningar, så kallade PIN Flashes, publiceras fyra gånger per år. Pin Flash nummer 12 handlar om att reducera antalet dödade barn på europeiska vägar (Reducing Child Deaths on European Roads). Denna rapport visar att Sverige har lägst antal dödade barn 0–14 år i förhållande till barngruppens storlek, jämfört med övriga EU-länder. Rapporten anger att 600 av dödsfallen hade kunnat undvikas varje år, om alla EU-länder hade haft samma låga nivåer av barndödlighet i trafiken i den åldersgruppen som Sverige. Mer om denna rapport finns att läsa under länken nedan.
European Transport Safety Council (ETSC) (annan webbplats, öppnas i nytt fönster)