Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustration som visar olika transportsätt, både i stad och på landsbygd.

Forskning och innovation

Trafikverket driver och finansierar forskning och innovation i syfte att bygga ny kunskap och utveckla nya lösningar för ett hållbart och tillgängligt Sverige.

God tillgänglighet är nödvändig för att ett samhälle ska fungera och en förutsättning för ekonomisk utveckling, jobbskapande och bostadsförsörjning. Tillsammans med andra aktörer, som industri, näringsliv och akademi, genomför vi forskning och tar fram nya lösningar för att utveckla ett tillgängligt och hållbart transportsystem.

Forskning och innovation har stor potential inom ett flertal områden och kan bidra till minskade klimatutsläpp, förbättrad folkhälsa, gynna social inkludering, öka trafiksäkerheten och hantera trängsel i städer med snabb befolkningsökning.

Forskningen tar avstamp i visionen ”Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt” som bygger på de transportpolitiska målen.   

Smidigt – Det ska vara enkelt att resa att transportera varor

 • Tillgänglighet för alla
 • Tillgängligt i hela landet
 • Transportsystemet är tillförlitligt
 • Smidiga flöden för resenärer och näringsliv

Grönt – Minimal klimat- och miljöpåverkan

 • Fossilfritt transportsystem
 • Ingen ska bli sjuk eller dö i förtid av luftföroreningar och buller
 • Ökad hälsa, fler får motion genom sitt resande
 • Infrastruktur anpassad till natur och kulturmiljö

Tryggt – Säkerheten går först

 • Ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken
 • Trafikmiljöer upplevs trygga att använda och vistas i
 • Ingen ska dö eller skadas allvarligt på arbetsplatser
 • Skydd mot externa risker och hot