Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustration som visar olika transportsätt, både i stad och på landsbygd.

Aktuell forskning

Att minska transporternas negativa klimatpåverkan är en av de största utmaningar vårt samhälle står inför. Trafikverket investerar därför i ny kunskap och utveckling för att konflikten mellan klimatmål och transportbehov ska hanteras på ett bra sätt.

Att minska transporternas negativa klimatpåverkan är en av de största utmaningar vårt samhälle står inför.  Sverige siktar på att 2045 ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Till 2030 ska utsläppen från inrikes transporter, utom flyg, minska med minst 70 procent jämfört med 2010. För att möta dessa utmaningar samverkar och driver Trafikverket forskning och innovationsutveckling tillsammans med aktörer inom akademier och näringsliv.

Fokus är att få fram lösningar för ett klimatanpassat transportsystem och en energieffektiv infrastruktur. Såväl järnvägar, vägar, sjöfart och luftfart kommer att behövas även i ett fossilfritt transportsystem och Trafikverket planerar och främjar forskning inom samtliga trafikslag.

Klicka på forskningområdena nedan för att ta del av några satsningar Trafikverket gör. Det finns både forskning som bidrar till att transportsystemet förnyas och projekt som kan förbättra dagens system.