Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Säkrare vänstersväng för cyklister

En målad yta där cyklisterna väntar framför särskilda trafiksignaler testas vid korsningen mellan Kungsgatan och Sveavägen i Stockholm i ett forskningsprojekt.

Den nya utformningen med en särskild väntyta för cyklister som vill göra den stora svängen ska öka framkomligheten och tryggheten för cyklisterna. Projektet startade 2016 med litteraturstudier och undersökningar av hur andra länder som Belgien, Nederländerna, Danmark och USA har skapat liknande lösningar.

Väntytan i korsningen i Stockholm testas mellan maj och oktober. Tidigare har det varit förbjudet för cyklisterna att svänga vänster från Kungsgatan till Sveavägen mot Odenplan och från Sveavägen in mot Hötorget. Men nu är vänstersväng möjligt i alla riktningar för cyklister, medan det fortsatt är förbjudet för övrig fordonstrafik. Om försöket blir lyckat kan lösningen användas på fler platser där vänstersväng idag är förbjudet. Väntytan kan också användas i större korsningar, där vänstersväng är tillåtet för att ge ett tryggare alternativ.

Utvärderingen finansieras av Trafikverket och genomförs av Trivector i samarbete med Stockholms stad. Stockholms stad finansierar och bygger den gemensamt framtagna lösningen. Utvärderingen beräknas vara klar i oktober.