Krafttag för ett fossilfritt godstransportsystem - Trafikverket

Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Krafttag för ett fossilfritt godstransportsystem

Trafikverket storsatsar inom godsområdet och skapar långsiktighet i omställningen mot fossilfrihet genom forskning och innovation.

Den 1 januari 2018 träder en ny klimatlag i kraft. Utsläppen från inrikes transporter, exklusive flyg, ska minska med minst 70 procent till år 2030. Sverige ska som helhet vara klimatneutralt till år 2045. Under 12 år finansierar därför Trafikverket området ”Fossilfria godstransporter” med upp till 40 miljoner kronor per år. Satsningen kompletteras med ytterligare medel från akademi, näringsliv och annan offentlig verksamhet.

Vi vill att akademin, näringslivet och den offentliga sektorn gemensamt tar fram kunskap och nya lösningar för ett fossilfritt, hållbart och effektivt godstransportsystem. Innovativa lösningar

För att klara omställningen krävs omfattande utveckling, verifiering och demonstration av nya lösningar, samt forskning efter ny relevant kunskap. Det är också nödvändigt att akademi, näringsliv och offentlig sektor samverkar brett så att nya lösningar efterfrågas och får ett snabbt genomslag på marknaden. En förkommersiell upphandling med fokus på fossilfria godstransporter kan ge ett kraftfullt bidrag till målet om klimatneutralitet.

Förkommersiell upphandling

För att driva fram ny kunskap och lösningar som ännu inte tillämpas eller finns på marknaden bjuder Trafikverket in intresserade konsortier att ge förslag på och beskriva lösningar för ett fossiloberoende godstransportsystem.
Trafikverket vill erhålla kunskap från den forskning och utveckling som ska genomföras, men inte köpa slutprodukter. Resultatet från utvecklingsarbetet är offentligt och kan tillämpas fritt av Trafikverket eller andra organisationer.