Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kollage på staplade kontainrar och en lagerlokal.

Krafttag för ett fossilfritt godstransportsystem

Trafikverket storsatsar inom godsområdet och skapar långsiktighet i omställningen mot fossilfrihet genom forskning och innovation.

Den 1 januari 2018 träder en ny klimatlag i kraft. Utsläppen från inrikes transporter, exklusive flyg, ska minska med minst 70 procent till år 2030. Sverige ska som helhet vara klimatneutralt till år 2045.

För att klara omställningen krävs omfattande utveckling, verifiering och demonstration av nya lösningar, samt forskning efter ny relevant kunskap. Det är också nödvändigt att akademi, näringsliv och offentlig sektor samverkar brett så att nya lösningar efterfrågas och får ett snabbt genomslag på marknaden.

Triple F - Nationell samlingsplats för forskning och utveckling

Trafikverket har tilldelat ett brett konsortium, Triple F, avtal om en forsknings- och innovationsplattform för fossilfrihet i godstransportsystemet. Triple F fokuserar på tre utmaningar: ett mer transporteffektivt samhälle; energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster; och ökad andel förnybara drivmedel.

Plattformen kommer lägga särskild vikt på att ta fram ny kunskap och lösningar när det gäller teknik, policy och logistik. Målet med Triple F är att vid programmets slut, år 2030, konkret ha bidragit till att Sverige har nått de uppsatta klimatmålen och samtidigt utvecklad konkurrenskraft för Sverige.

- Vi är mycket glada att kunna presentera en forsknings- och innovationsplattform inom godsområdet som ligger så tydligt i linje med godstransportstrategi som regeringen lade fram i juni, säger Rein Jüriado, projektledare för satsningen.