Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

ELSA – tar greppet om utsläppen

Projektet ELSA (Energiledningssystem för anläggningar) syftar till att få grepp om infrastrukturens energiomsättning och effektivisera den.

Genom att samla in data från fordon och material och analysera dem med data rörande väglag kan man följa hur olika åtgärder påverkar utsläppen, hur hållbara olika material och arbetsmetoder är och på så vis även hitta modeller för en minskad miljöpåverkan. På sikt kan även järnvägssystemet integreras modellen.

I mars påbörjades ett pilotförsök med fokus på bränsleåtgång. Data från två plogbilar i Älvdalen och på Öland, samlas in och analyseras tillsammans med information från andra system.

Genom att ta del av utfallet för en specifik körning kan de som planerar rutter och chauffören jämföra den med andra körningar. Modellen är tänkt att utvecklas till att omfatta datafångst av fler ämnen än bränsleförbrukning. Ett exempel är saltåtgång vid vintervägunderhåll. Även livscykelanalyser av material ska på sikt bli mer tillgängliga och hanterbara.

Arbetet fortskrider med utvärdering och analys från piloten samt genomlysning av hur den löpande rapporteringen av förbruknings- och miljödata ska integreras med övriga underhållssystem inom Trafikverket.

ELSA ska även bidra med modeller för att motivera till ständiga förbättringar. Ett område, där Trafikverket har gjort en förstudie i samarbete med Kungliga Tekniska högskolan, är spelskipning som innebär att man följer upp och tävlar mot sig själv eller andra i en dataspelsmodell för att förbättra resultaten.