Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Scandria®2Act – rent bränsle och smartare val av transportslag

Scandria®2Act är ett EU-finansierat projekt mellan ett antal aktörer i Östersjöområdet. Syftet är att främja gröna transportlösningar som ökar tillgängligheten och konkurrenskraften mellan regionerna och samtidigt minskar påverkan på klimatet.

Projektet fokuserar på ren bränsle, förbättrade transporter och personresor samt samarbete på ledningsnivå kring samordning och beslutspåverkan i Östersjöområdet. I partnerskapet ingår regioner, myndigheter, universitet och hamnar längs en av de prioriterade transportkorridorerna genom Europa – den så kallade Scandinavian Mediterranean-korridoren, som sträcker sig mellan Finland och södra Italien.

Trafikverket har flera olika roller:

  • Medverkar i ledningsgruppen för projektet.
  • Ansvarar för arbetspaket 3, Multimodal transport, som undersöker kombinationer av transportslag för att effektivisera godstransporter.
  • Är utförare av delarbetspaket 3.1, som handlar om mätning av godstrafikflödena till och från tio hamnar i Syd- och Västsverige samt Öresundsbron. Analysen av flödena av godstrafik till och från hamnarna ska vara klar under 2017. Analysen ska visa vilken typ av gods som berörs, var den kommer ifrån och vart den ska. Kan delar av detta gods flyttas från väg till järnväg eller sjöfart är en återkommande frågeställning.
  • Deltar i arbetspaket 4 kring samarbete på ledningsnivå.

Projektets huvudpartner är Joint Spatial Planning Department Berlin-Brandenburg från Tyskland. Från Sverige medverkar Trafikverket, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Region Örebro.

Aktörerna kommer ta fram en gemensam strategi för renare bränslen som gas, biogas och el. Man kommer också att främja tekniska lösningar som framgångsrikt har använts i regionen, så att det går att transportera personer och gods längs hela sträckan med fordon som använder grönare bränsle.

Ett annat delprojekt undersöker biljettlösningar, så att resenärer kan köpa en enda biljett som sträcker sig över flera länder. Projektet startade i maj 2016 och ska vara avslutat i april 2019. Helhetsbudget för projektet uppgår till 3,6 miljoner euro varav 2,6 miljoner euro är EU-stöd.

Scandria®2Act är en fortsättning på Scandria 1 och projektets huvudsakliga finansieringskälla är Östersjöområdets Interreg-program, som är ett EU-program.