Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Shift2Rail – ett gemensamt europeiskt järnvägssystem

Genom EU-projektet, Shift2Rail, tas för första gången ett helhetsgrepp om järnvägens utveckling i Europa. Målen att stärka den europeiska industrin, att skapa jobb, och att utveckla järnvägssystemet för att möta morgondagens transportbehov.

Projektet består i dag av 71 medlemsorganisationer som är spridda över större delen av Europa. Trafikverkets uppgift är att leda och koordinera den svenska delen av projektet. Den fysiska forskningen sker på universitet, högskolor och företag. I en flerårig plan har EU och deltagande länder lagt fast vad som ska göras inom sex innovationsprogram: kostnadseffektiva tåg, trafikledning, infrastruktur, informationsteknik, hållbar godstrafik och övriga gemensamma frågor.

Av de 9 miljarder kronor som EU nu satsar på järnvägsforskning har Sveriges investerat cirka 200 miljoner kronor. Sverige får således tillgång till forskning och resultat för oerhört mycket mer än vi investerar. I ett internationellt perspektiv är svensk transportforskning liten, därför är samarbeten med andra internationellt erkända parter och hemtagning av kunskap extra viktigt.

Sverige ska bland annat vara med och skapa lösningar för hur kapaciteten i järnvägssystemet kan nyttjas så effektivt som möjligt. Sverige ska också bidra till att utveckla infrastruktur som är självreparerande med hjälp av nya material och ny teknik. Ytterligare ett exempel är att svenskt näringsliv kan få effektivare transporter genom att det utvecklas godståg som inte använder lika mycket spårkapacitet.