Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

HCT – godstransporter med hög kapacitet

High Capacity Transport (HCT) kan vara en av möjligheterna för att möta framtidens hållbara transportbehov. Med mer last i varje fordon, upp till 74 ton, ökas effektiviteten, kostnaderna sänks och koldioxidutsläppen kan minskas med upp till 20 procent.

I kombination med intelligenta kontrollsystem kan bättre säkerhet uppnås och slitage på vägar minskas. Längre och tyngre lastbilar står inte i motsats till de nödvändiga förbättringar av järnvägssystemet som behöver göras redan nu. Såväl järnvägar, vägar, sjö- och luftfart kommer att behövas även i ett transportsystem utan fossila drivmedel. Sannolikt behöver vi ha fler kompletterande lösningar och kombinera fler transportslag.

HCT-projektet ingår i CLOSER, ett samverkansprogram vid Lindholmens Science Park mellan industri, myndigheter och akademi.