Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vit lastbil på liten landsväg med varningsskylt för 12% lutning.

HCT – godstransporter med hög kapacitet

High Capacity Transport (HCT) kan vara en av möjligheterna för att möta framtidens hållbara transportbehov. Med mer last i varje fordon, upp till 74 ton, ökas effektiviteten, kostnaderna sänks och koldioxidutsläppen kan minskas med upp till 20 procent.

Med mer last i varje fordon ökar effektiviteten, kostnaderna sänks och bränsleåtgången kan minska med upp till 20 procent, vilket till exempel för diesel gör att koldioxidutsläppen minskar i samma omfattning.

I kombination med intelligenta kontrollsystem kan bättre säkerhet uppnås och slitage på vägar minska. Nya och digitala planeringsverktyg bidrar också till smartare logistik med ökad möjlighet till samtransporter och minskning av körning med tomma fordon.

Längre och tyngre lastbilar står inte i motsats till nödvändiga förbättringar och utveckling av järnvägssystemet. Såväl järnvägar, vägar, sjö- och luftfart kommer att behövas även i ett transportsystem utan fossila drivmedel.

Vi kommer också att behöva utveckla fler multimodala lösningar som gör det lättare att kombinera olika transportslag. Ett exempel kan handla om första och sista milen, där omlastning sker från HCT-fordon till mindre containercyklar som sköter distributionen i städerna.

Längre och tyngre fordon

Regeringen har gett Trafikverket uppdraget att utreda längre fordon på upp till 34,5 meter. Rapporten ska vara klart 31 mars 2019. Idag är maxlängden 25,25 meter.

Den 1 juli 2018 infördes en ny belastningsklass (BK4) som innebär att vissa vägar (cirka 11 procent av statliga vägnätet) upplåts för fordonståg upp till och med 74 tons bruttovikt och nuvarande maxlängd.

HCT-projektet ingår i CLOSER, ett samverkansprogram vid Lindholmens Science Park mellan industri, myndigheter och akademi.