Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Två illustrationer med buss på elväg.

Program Elvägar

Elvägar kan bli ett komplement i morgondagens fossilfria transportsystem. Trafikverket genomför demonstrationer med olika tekniska lösningar för elvägar för tung trafik. Därutöver krävs ytterligare tester och studier för att få en helhetsbild.

Trafikverket investerar i kunskap och utveckling för att hantera konflikten mellan klimatmål och transportbehov. Genom att testa olika metoder för elväg får vi ett kunskapsunderlag kring användande, byggande, drift och underhåll av elvägar samt vilka effekter olika lösningar kan ge avseende utsläppsproblematiken. Projektet studerar elvägar för tung godstrafik men elvägar har potential även för personbilar.

Trafikverkets Program Elvägar utreder ett flertal områden som teknik, miljöeffekter, kraftförsörjning, drift, underhåll och regelverk. Även ägande och finansiering samt hur transportsektorn och enskilda transportörer påverkas är viktiga områden att belysa.

Forsknings- och innovationsplattformen för elvägar finansieras av Trafikverket tillsammans med FFI (Fordonsstrategisk forskning och innovation).

Grön fyrkant med vit ikon föreställandes två parallella linjer och en bro som korsar. I övre vänstra och högra hörnen är det två blixtrar.
 


Ta del av presentationer och webbsändning av den internationella elvägskonferensen ERSC2020

Konferensen ställdes om till en webbsänd konferens den 12 maj.

 

Tester av olika typer av elvägstekniker

Genom att testa olika tekniker för elväg får vi ett kunskapsunderlag kring användande, byggande, drift och underhåll av elvägar. Fyra olika typer av tekniker testas inom Trafikverket. På sikt är syftet att elvägar ska kunna vara en del av det svenska transportsystemet.

Pilot som testar hela kedjan

Inom de närmaste åren är planen att genomföra minst en pilot där hela kedjan, inklusive affärsmodeller testas. Sträckan ska vara omkring 20 km–30 km, på en lämplig plats i Sverige. Två kandidater, regionerna Örebro och Stockholm, förbereder nu med att ta fram vägplan för respektive sträcka.

Flera tekniska lösningar för elväg kan bli aktuella. Olika tekniker kan vara bäst lämpade för skilda typer av trafik (slingor, slutna system eller fri trafik), topografi och områden (berg och dalar, stad eller landsbygd), liksom typ av fordon (bussar, arbetsfordon eller personbilar).