Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Två bussar i stadsmiljö

Geofencing

Geofencing är en digital geografisk zon där uppkopplade fordon kan styras på olika sätt. Geofencing kan också användas för att begränsa ett fordons tillgång till zoner.

Geofencing bygger på en teknisk lösning som kan möjliggöra att endast tillåtna fordon kan köras inom ett definierat geografiskt område. Geofencing skulle också kunna användas för att begränsa hastigheten till den högsta tillåtna hastigheten, som i ett gångfartsområde kan vara 7 km/h.

Porträttbild på en kvinna med glasögon, ljust hår i page. Hon bär en mörk kavaj över en grön tröja och ett halssmycke. Hennes händer ligger ovanpå varandra, lätt lutad mot ett bord. I bakgrunden syns röda kontorsstolar på rad.
 

Tekniken kan också användas för att styra vilken drivlina (bränsle eller el) ett fordon får ha för att köra in i zonen. Geofencing är en form av digital infrastruktur som behöver utvecklas, testas och demonstreras som ett led i arbetet med att skapa ett uppkopplat transportsystem.

– Uppkopplade fordon kan göra transporter mer effektiva, öka trafiksäkerheten och minska klimatpåverkan, säger Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon.


Fordon som rör sig på människors villkor i våra städer

Genom att digitaliseringens och automatiseringens möjligheter tillvaratas kan vi skapa en god bebyggd miljö där det är attraktivt för människor att vistas. En lösning med geofencing kan innebära att:

  • transporterna effektiviseras
  • växthusgasutsläppen minskar
  • trafikbuller i innerstadsområden minskar
  • utomhusluften förbättras
  • trafiksäkerheten förbättras, särskilt för oskyddade trafikanter
    tryggheten och säkerheten ökar

Trafikverket har i uppdrag av regeringen att testa geofencing i stadsmiljö och leder ett samarbetsprojekt där Scania, Volvokoncernen, Volvo Cars, Stockholms stad, Göteborgs stad och Veoneer deltar. Till en början fokuserar projektet främst på yrkestrafiken.

En handlingsplan har också tagits fram för att införa geofencing i större skala i svenska

Porträttbild av en kvinna med lockigt hår, hon bär en svart tröja utanpå en röd blus. Kvinnan ler och tittar in i kameran.
 

 städer.

– I handlingsplanen fokuserar vi på piloter och regelverk, säger Maria Krafft, måldirektör för trafiksäkerhet på Trafikverket. Att införa geofencing i större skala är en komplex process. Men för att inte tappa fart är det viktigt att komma igång med de aktörer som redan kan och vill kvalitetssäkra sina resor med den här nya tekniken.