Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Biltrafik på bro.

Uppkopplade fordon

Utvecklingen går fort inom hela fordons- och transportindustrin. Digitalisering och självkörande fordon är megatrender som påverkar hela vårt samhälle och inte minst hur vi planerar för framtiden.

För Trafikverket är det viktigt att vara förberedd för att anpassa infrastrukturen men också för att ställa krav så att den nya tekniken främjar trafiksäkerheten, minskar miljöpåverkan och ökar kapaciteten i vägnätet. Därför investera vi i forskning och medverkar i olika forskningssammanhang.

Simuleringar vid KTH har visat att om man ersätter de 136 000 personbilar som körs i Stockholm varje dag med självkörande taxibilar med plats för fyra passagerare skulle det räcka med 9 700 fordon. När fordonen dessutom drivs fossilfritt och framförs säkert, kan man se att forskningen kring autonoma fordon är en viktig pusselbit för morgondagens transportsystem.

Det finns stora utmaningar på vägen och många frågeställningar som måste utredas. Till exempel om vi är beredda att ändra vårt beteende? Kan vi tänka oss att köpa resan med bil som en tjänst istället för att äga bilen?

Fokus på säkerhet

Trafikverkets deltar i olika projekt för att studera säkerhetsfrågor och systemeffekter för vägtransporter utifrån olika grad av autonomi och antalet fordon som stegvis kommer ut i trafiken. För att få underlag till forskningen behövs också tester i verklig miljö. Frågeställningar som studeras är exempelvis:

  • Hur autonoma fordon kan ge samhälleliga och ekonomiska fördelar i form av förbättringar av trafikflöde, miljö och säkerhet.
  • Interaktion och samspel mellan människa och autonoma fordon och infrastruktur
  • Infrastrukturkrav, juridiska och regulatoriska frågor rörande autonom körning

Viktiga områden för Trafikverket att bevaka är också att skapa förutsättningar för en delad och inkluderande ekonomi liksom att uppnå ett rättvist och socialt hållbart transportsystem.